green lab

GWL Amsterdam (foto: Dalibor Hlaváček)


GWL Amsterdam (foto: Dalibor Hlaváček)
GWL Amsterdam (foto: Dalibor Hlaváček)
GWL Amsterdam (foto: Dalibor Hlaváček)
GWL Amsterdam (foto: Dalibor Hlaváček)
GWL Amsterdam (foto: Dalibor Hlaváček)
GWL Amsterdam (foto: Dalibor Hlaváček)
GWL Amsterdam (foto: Dalibor Hlaváček)
GWL Amsterdam (foto: Dalibor Hlaváček)
GWL Amsterdam (foto: Dalibor Hlaváček)
GWL Amsterdam (foto: Dalibor Hlaváček)
GWL Amsterdam (foto: Dalibor Hlaváček)
GWL Amsterdam (foto: Dalibor Hlaváček)

GWL TERREIN


Autor Urbanistické řešení: Kees Christiaanse Architects & Planners, Architektonické řešení: Kees Christiaanse, Liesbeth van der Pol, DKV, Willem Jan Neutelings
Typ projektu realizace
Rok projekt: 1993-1994, realizace: 1993-1998
Spolupráce landscape: West 8
Lokalita Amsterdam, Nizozemí (mezi ulicemi Haarlemmerweg (ze severu), Van Hogendorpstraat (z jihu), Waterpoortweg (ze západu) a Van Hallstraat (z východu))
GWL Terrein je rozsáhlý obytný komplex, který vznikl na místě bývalé amsterdamské čističky odpadních vod. Jedná se o kompaktní areál s vysokou hustotou obyvatel - 625 bytových jednotek (1500 obyvatel) na rozloze 6 hektarů. Součástí architektonického řešení komplexu bylo zachování a renovace části původních budov čističky včetně výrazného prvku vodojemu - to napomohlo k vytvoření silné identity místa.

Nachází se 3 km od centra Amsterdamu, výstavba byla ukončena v roce 1998. Developerem projektu byla městká část Amsterdam Westpark v kooperaci s konsorciem pěti „developerských svazů“. Polovina bytových jednotek je nízkorozpočtová, polovina v soukromém vlastnictví. Hlavním cílem projektu bylo zajistit bydlení s minimalizací vlivů na životní prostředí a se zajištěním maximálního počtu zelených ploch v rámci areálu.

GWL Terrein je mimo jiné reakcí na referendum z roku 1992, které odsouhlasilo redukci automobilové dopravy v Amsterdamu. Zároveň byl navržen v souladu s nizozemskou politikou, která se snaží o vytváření smíšeného sociálního a tržního bydlení.

Bytové jednotky jsou opatřené kogenerační jednotkou (CHP - combined heat and power unit) v kombinaci s výměníkem tepla - řešení, které umožňuje efektivní vytápění a dodávku levné elektrické energie. Dalšími prvky konceptu je druhotné využití dešťových vod pro splachování a pasivní využití solárního záření. Na některých objektech byla navržena vegetační střecha, pro zmírnění povrchového odtoku dešťových vod a pro zajištění příjemného mikroklimatu v lokalitě. Odpad je shromažďován v podzemních nádobách a tříděn. V rámci výstavby byl použit recyklovaný stavební materiál získaný demolicí původních budov, dřevěné konstrukce jsou ze dřeva z certifikovaných zdrojů.

Areál je „car free“, pro obyvatele je k dispozici omezené množství parkovacích míst. Vnitřní část areálu je přístupná pouze pro pohotovostní vozy, vstup je povolen pěším a cyklistům. Parkování je zajištěno pomocí 130 parkovacích míst na západní hraně komplexu, k dispozici je jedno parkovací stání na 4 bytové jednotky. Pouze 20% obyvatel vlastní automobil, parkovací místo je k bytům přidělováno na základě čekacího listu, průměrná čekací doba činí v současnosti cca 10 let. Lokalita je dobře dopravně obsloužena hromadnou dopravou - autobusem, tramvají, vlakem a cyklistickými stezkami.

Autor: Ing. arch. Dalibor Hlaváček

související odkazy
CABE | GWL Terrein
GWL Terrein