green lab

BedZED (foto: Jakub Vlček)


BedZED (foto: Jakub Vlček)
BedZED (foto: Jakub Vlček)
BedZED (foto: Jakub Vlček)
BedZED (foto: Jakub Vlček)
BedZED (foto: Jakub Vlček)
BedZED (foto: Jakub Vlček)

BEDDINGTON ZERO ENERGY DEVELOPMENT


Autor Bill Dunster architects
Typ projektu realizace
Rok 2000
Spolupráce Elis & Moore (statika), Arup (stavební fyzika), BioRegional Developments (životní prostředí)
Lokalita 24 Helios Road, Wallington, London, SM6 7BZ, Velká Británie
BedZED (Beddington Zero Energy Development) je první a největší „carbon neutral“ obytný soubor ve Velké Británii. Nachází se v Suttonu, 40 km jihovýchodně od Londýna. BedZED obsahuje 82 bytových jednotek s různými typy vlastnictví - sociální (15), pro tzv. keyworkers1) (10) na prodej za tržní cenu (34) a 23 pro podílové vlastnictví. Kromě funkce bydlení je v souboru zahrnuto 1,695 m2 komerčních kancelářských ploch a 18 live/work jednotek. Doplňkové funkce tvoří zdravotnické středisko, dětské jesle, sportovní hřiště (4,336 m2) s klubovnou a „náves“.
Filozofie urbanistického konceptu vychází z potřeby dosažení vysoké hustoty zástavby, která umožňuje vznik souvislé komunity a nabízí kritické množství pro účely různých služeb, např. hromadné dopravy, ale na druhou stranu umožňuje takové pracování s objemem budov ve smyslu pasivních solárních zisků a oslunění.
Smyslem BedZED bylo ukázat, že u velkých obytných souborů lze docílit vysoký stupeň sustainability, která může být praktická a cenově efektivní. Cílem bylo snížit vliv na životní prostředí ve všech ohledech - bydlení (výstavba, energie, jídlo), práce, doprava a sociální aspekty.
související odkazy
Případová studie: BedZED