green lab

Zdraví a krása - přírodní materiály a zdravé stavby

ZDRAVÍ A KRÁSA - PŘÍRODNÍ MATERIÁLY A ZDRAVÉ STAVBY


Autor Eduard Schleger, Dalibor Hlaváček, Lukáš Liesler, Kateřina Rottová
Jazyk čeština
Nakladatel Vydavatelství ČVUT
Rok vydání 2008

Text je určen pro ateliérovou výuku na Fakultě architektury ČVUT, může sloužit jako pomůcka architektům při navrhování staveb nebo být pomůckou pro budoucího investora, který by se rád orientoval v problematice přírodních materiálů a zdravých staveb. Skripta nahlíží na architektonickou tvorbu z hlediska filosofického, estetického a vzhledem k trvale udržitelnému a zdravému stavění.

"Témata, která jsou v posuzovaných skriptech obsažena, jsou ve výčtu studijních materiálů oboru architektury většinou opomíjena a nejsou doposud nikde takto komplexně prezentována.".... z lektorského posudku Ing.arch. Václava Šebka.

Skripta vznikla v rámci pedagogického působení autorského teamu na Fakultě architektury ČVUT.