green lab

Energy Manual

ENERGY MANUAL: SUSTAINABLE ARCHITECTURE


Autor Manfred Hegger, Matthias Fuchs, Thomas Stark, Martin Zeumer
Jazyk angličtina
ISBN 978-3-7643-8830-0
Nakladatel Birkhäuser Basel
Rok vydání 2008

Energy Manual poskytuje ucelený pohled na energetickou účinnost a trvalou udržitelnost staveb z hlediska jejich konstrukčních parametrů. Kniha se zaměřuje na celý životní cyklus budovy a je tak užitečnou příručkou pro udržitelný ekonomický management.

Kniha vznikla na Technische Universität Darmstadt pod vedením Prof. Manfreda Heggera.