green lab

HOME FOR LIFE

Dům plný denního světla a čerstvého vzduchu. Stavba, která vlastními silami vytváří příjemné a zdravé vnitřní klima a zároveň dokáže být šetrná a ohleduplná vůči životnímu prostředí. Dům, který vlastními zdroji pokryje náklady vynaložené na materiály a stavbu vůbec – Home for life.

Home for life (zdroj: www.velux.cz)


Home for life (zdroj: www.velux.cz)
Home for life (zdroj: www.velux.cz)

Home for life byl postaven v dánském městě Aarhus architektonickým studiem AART architects v červenci roku 2009. Jedná se o stavbu vůbec prvního CO2 neutrálního domu postaveného na principu aktivního domu. Výstavba proběhla v rámci projektu VELUX Model home 2020, který si klade za cíl vytvořit koncept trvale udržitelných, energeticky soběstačných domů, které budou schopny minimalizovat dopady na životní prostředí a zároveň budou zlepšovat zdraví a uživatelský komfort svých obyvatel.
Projekt plánuje výstavbu dalších šesti aktivních domů, experimentálních staveb, jakýchsi zkušebních laboratoří, kde budou jednotlivé postupy a principy zkoumány v reálném prostředí života.

Dispozice
Obytná plocha „domu pro život“ čítá 190m2 a je členěna do 1 a polovičního patra. V přízemí se nachází nejvíce využívané místnosti – obývací pokoj s přístupem na krytou terasu, kuchyň s jídelnou, koupelna a technické místnosti. Pokoje a ložnice jsou umístěny v patře, kde se nachází také dvě terasy – menší, přístupná z ložnice a větší, přístupná z pokoje i z hlavní chodby.
Umístění domu do severozápadní části pozemku poskytuje výhled do ideálně orientované jižní zahrady.

Tvar
Tvar domu je poměrně jednoduchý. Hmotový koncept Home for life vychází z tradičních domů se sedlovou střechou, hřeben střechy je však oproti typickým sedlovým střechám umístěn mimo střed. Tímto „nakloněním“ k severu vzniká
velká, jižně orientovaná plocha střechy, kam jsou umístěny solární panely a kolektory. Jižní orientace zároveň umožňuje dostatečné proslunění obytných místností.

Denní světlo
Využití denního světla je optimalizováno tak, aby zajišťovalo fyzickou i psychickou pohodu uživatelů a zároveň minimalizovalo potřebu umělého osvětlení. V centru domu byl vytvořen „světelný kříž“, který prochází přes kuchyň, jídelnu, obývací pokoj, které dostatečně prosvětluje. Okna všech místností v domě jsou orientována minimálně na dvě světové strany a jejich plocha představuje 40%podlahové plochy, tedy dvojnásobně více, než je obvyklé. Jsou použity speciální dvou až třívrstvé okenní tabule, které v chladnějších měsících snižují únik tepla z interiéru. Okenní rámy jsou vyrobeny z kvalitního polyuretanu zesíleného tenkými skleněnými vlákny – jsou tak odolnější, trvanlivější a lépe izolují. Každé okno je z exteriéru i interiéru opatřeno roletami a žaluziemi, které regulují propustnost tepla a zajišťují soukromí. Velikost a rozmístění oken bylo předurčeno pozicí slunce na obloze, ročními obdobími, snahou o energetickou optimalizaci a hlavně potřebou obyvatel.

Ventilace
Dům je vybaven automatickým větráním. Senzory umístěné v každé místnosti sledují teplotu a vlhkost vzduchu, množství oxidu uhličitého ve vzduchu a meteorologická stanice umístěná na střeše monitoruje venkovní podmínky. Počítač napojený na termostat pak reguluje teplotu otevřením či zavřením oken. V zimních měsících obstarává přísun čerstvého vzduchu systém rekuperace, přetvářející teplo „vydýchaného“ vzduchu odváděného z domu k ohřevu čerstvého studeného, který je přiváděn z exteriéru.

Energie
Home for life potřebuje o 40% méně energie než tradiční dánský dům. Jeho celková spotřeba je pokryta z obnovitelných zdrojů, fotovoltaických panelů, solárních kolektorů a tepelného čerpadla. Mimoto aktivní dům ročně vyrobí o 9kWh/m2 více energie, než spotřebuje. Přebytky energie jsou prodávány do sítě. Pouze v zimním období, kdy je slunečního záření méně, jsou majitelé nuceni energii nakupovat. Z odhadů vyplývá, že množství energie vyprodukované za 40let pokryje náklady na výstavbu domu.

Materiály
Použité materiály byly vybírány s ohledem na množství energie spotřebované při jejich výrobě. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné trámy, které jsou ve více namáhaných místech doplněny ocelovými nosníky. Při výběru materiálu pro fasádu i střechu domu dali autoři přednost přírodní břidlici, která zanechává menší energetickou stopu než tradiční cihla.

Závěr
Lidská populace se rozrůstá a spolu s ní se zvyšují nároky na život. Snaha o naplnění potřeb člověka vede k devastaci přírody a poškozování životního prostředí. Příroda trpí, ledovce tají, zemské klima se mění. Je vůbec možné zabránit, popřípadě zmírnit změny klimatu? Je možné snížit otisky, které zanechává lidská činnost na přírodě?

Ano! Jedním z prvních kroků je snaha o snížení spotřeby energie. Energie je v současnosti získávána především z neobnovitelných zdrojů. Existuje však i jiná možnost, například využití slunečního záření. Je možné stavět energeticky soběstačné budovy, která budou zcela nezávislé na vedlejších zdrojích energie a zároveň velmi šetrné k přírodě. Takovou stavbou je výše zmíněný aktivní dům, dům pro život, Home for life.

Výstavba energeticky soběstačných domů, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí a zároveň dokáží vytvořit zdravé vnitřní prostředí, je důležitá pro naši budoucnost. Díky pilotním projektům - laboratořím, je možné zkoumat a vylepšovat dosavadní technologie a zároveň sjednotit jednotlivé mechanismy v domě tak, aby nebyly v rozporu s potřebami obyvatel.

Jednou z nevýhod aktivních domů je v současnosti především vysoká pořizovací cena. Přestože si, dle dosavadních předpokladů za několik desítek let, aktivní dům sám na sebe vydělá, myslím, že v současné době není pro člověka s průměrným příjmem cenově dostupný. Lze však očekávat, že s rozvojem nových technologií a materiálů se bude v budoucnu cena domu snižovat, návratnost vložených financí se tak zkrátí a aktivní domy se stanou dostupnějšími.

Zdroje:
www.freshome.com
www.activehouse.info
www.spectrum.ieee.org
www.velux.cz
www.aktivni‐dum.cz

Autor: Lenka Hradecká, studentka 2. ročníku FA ČVUT (esej vznikl v rámci ateliérové výuky v ateliéru Schleger na FA ČVUT - Ústavu navrhování II)