green lab

1 - 5 - 6 - 10 - 11 - 15 - 16 - 20 - 21 - 25

Městské zásahy - autorské prezentace v DOX


Městské zásahy (zdroj: www.doxprague.org) klikni+

V červnu proběhne v Centru současného umění DOX série živých vystoupení autorů Městských zásahů. Projektu se zúčastnilo šedesát týmů z Česka a Slovenska, každý z nich bude moci představit své návrhy a záměry, které vedly k vybrání specifického místa, tématu a jeho zpracování. pokračování

AIA Top Ten Green Projects 2010


Twelve West (zdroj AIA, photo credit: Tim Hursley) klikni+

Každý rok vyhlašuje Americký institut architektů AIA (American Institute of Architects) 10 nejlepších zelených projektů. pokračování

Bo01 – The city of tomorrow, Malmö SE


Bo01, Malmo (Photo: wa.pean/Flickr) klikni+

Slovo „bo“ znamená ve švédštině hnízdo nebo bydlení. Projekt Bo01 byl představen v roce 2001, v době kdy Švédsko předsedalo Evropské unii. Nejedná se o experimentální sídliště, spíše o výstavu moderního bydlení a přehlídku trvale udržitelné architektury. pokračování

Dokument Architekt odpadu


Architekt odpadu (zdroj: www.aerofilms.cz) klikni+

Američana Michaela Reynoldse lze bez nadsázky a také bez urážky nazvat nejvýznamnějším světovým architektem odpadu. Přes tři desítky let s úspěchem staví velmi levné domy, které disponují vlastním zdrojem energie, vody i tepla. K jejich stavbě využívá staré pneumatiky, plechovky od piva a skleněné láhve. pokračování

Sustainable Sydney 2030


Move 1: A revitalised City Centre at the heart of Global Sydney (zdroj: www.cityofsydney.nsw.gov.au) klikni+

Projekt "Sustainable Sydney 2030“ je vize udržitelného rozvoje města na příštích 20 let a dál. Udržitelný rozvoj není jen o fyzickém prostředí, ale i o ekonomii, společnosti a také kultuře. Jde o oslovení každého jedince žijícího ve městě aby se dosáhlo lepších výsledků pro příští generace.
pokračování

< předchozí články | další články >