green lab

1 - 5 - 6 - 10 - 11 - 15 - 16 - 20 - 21 - 25

HOME FOR LIFE


Home for life (zdroj: www.velux.cz) klikni+

Dům plný denního světla a čerstvého vzduchu. Stavba, která vlastními silami vytváří příjemné a zdravé vnitřní klima a zároveň dokáže být šetrná a ohleduplná vůči životnímu prostředí. Dům, který vlastními zdroji pokryje náklady vynaložené na materiály a stavbu vůbec – Home for life. pokračování

Ekologie vs. Architektura | Haiko Meijer : „Tohle je les, ve kterém jsem vyrostl“


Přednáška Haiko Meijer (foto: Viktor Chlad) klikni+

„Tohle je les, ve kterém jsem vyrostl“ představil Haiko Meijer první slide večera a svůj hlavní zdroj inspirace. Les vnímá v nekonečných vrstvách jako stavbu v krajině, kde vykácené paseky jsou místnostmi a kde nakonec ani není třeba stavět, protože les sám nabízí místa, kde se schovat. Cyklus Ekologie versus Architektura zahájil přednáškou jednoho ze zakladatelů holandské architektonické kanceláře Onix. Elegantně znějící kombinace písmen připomíná okrasný kámen onyx - temný a zároveň průsvitný. Stavbám z dílny Onix však dominuje jiný tradiční materiál – dřevo. pokračování

Cesare Peeren: Superuse


Cesare Peeren - poster (autor: Martin Král) klikni+

Skupina mladých rotterdamských architektů propaguje pod vedením Cesara Peeren (41) již řadu let aktivně užívání recyklovaných materiálů ve svých stavbách. Výrazně se odlišují od přístupu Michala Reynoldse, amerického architekta, který už po léta staví poněkud kuriózní domy z recyklovaných velmi levných materiálů. pokračování

Michael Braungart: Cradle to cradle criteria for the built environment


Michael Braungart - poster (autor: Martin Král) klikni+

Michael Braungart je německý chemik, profesor na Erasmus University v Rotterdamu a na univerzitě v Luneburgu v Německu. Zabývá se produktovým inženýrstvím a kromě několika dalších společností, je spolu s Williamem McDonoughem i zakladatelem „McDonough Braungart Design Chemistry“ se sídlem ve Virginii v USA. Je též spoluzakladatelem Hamburger Umwelt Institutu. pokračování

Bill Dunster: The ingredients of a zero carbon - zero waste city


Beddington Zero Energy Development (zdroj: ZEDfactory) klikni+

Bill Dunster je výrazným představitelem britské „ekologické“ architektury. Architektonickou kancelář ZEDfactory založil v roce 1999, předtím působil v ateliéru Michael Hopkins and Partners. Cílem práce ZEDfactory (ZED je zkratkou pro anglický termín Zero Energy Development) je dokázat, že lze docílit výrazného snížení uhlíkové stopy za současného zvyšování kvality života. pokračování

další články >