green lab

Cesare Peeren: Superuse

Skupina mladých rotterdamských architektů propaguje pod vedením Cesara Peeren (41) již řadu let aktivně užívání recyklovaných materiálů ve svých stavbách. Výrazně se odlišují od přístupu Michala Reynoldse, amerického architekta, který už po léta staví poněkud kuriózní domy z recyklovaných velmi levných materiálů. pokračování

Michael Braungart: Cradle to cradle criteria for the built environment

Michael Braungart je německý chemik, profesor na Erasmus University v Rotterdamu a na univerzitě v Luneburgu v Německu. Zabývá se produktovým inženýrstvím a kromě několika dalších společností, je spolu s Williamem McDonoughem i zakladatelem „McDonough Braungart Design Chemistry“ se sídlem ve Virginii v USA. Je též spoluzakladatelem Hamburger Umwelt Institutu.pokračování

Bill Dunster: The ingredients of a zero carbon - zero waste city

Bill Dunster je výrazným představitelem britské „ekologické“ architektury. Architektonickou kancelář ZEDfactory založil v roce 1999, předtím působil v ateliéru Michael Hopkins and Partners. Cílem práce ZEDfactory (ZED je zkratkou pro anglický termín Zero Energy Development) je dokázat, že lze docílit výrazného snížení uhlíkové stopy za současného zvyšování kvality života. pokračování

SILENT SPRING

Významným příspěvkem do počínající debaty o životním prostředí v 60. letech 20. století byla tato kniha, která je považována za jeden z impulzů ke vzniku hnutí za ochranu životního prostředí. pokračování

CRADLE TO CRADLE (Remaking the Way We Make Things)

Kniha Williama McDonough, kterou napsal se svým kolegou, německým chemikem Michaelem Braungartem, je manifestem, který volá po transformaci průmyslu skrze ekologicky inteligentní design. pokračování

GREEN ARCHITECTURE (The Art of Architecture in the Age of Ecology)

Historie a budoucnost ekologické architektury předkládá 70 aktuálních příkladů staveb přátelských k životnímu prostředí. pokračování

RODINNÝ DŮM VE ZDIBECH

Jednoduchá energeticky úsporná dřevostavba pro mladou rodinu v pražském satelitu.pokračování

OBYTNÝ SOUBOR MUEHLWEG

Na vídeňském předměstí Floridsdorf, realizovaly postupně tři architektonické teamy toho času největší obytný soubor v Evropě na principu dřevostavby.pokračování

OBYTNÝ SOUBOR LODENAREAL

V místě bývalého areálu tyrolské Lodenfabrik, v severní části Insbrucké čtvrti Reichenau, vznikl v roce 2009 do té doby největší certifikovaný pasivní obytný areál v Evropě. pokračování


Nejbližší akce z kalendáře