green lab

Vauban Freiburg - letecký pohled


Vauban Freiburg - letecký pohled
Vauban Freiburg (zdroj: Wikipedia Commons)
Vauban, Freiburg
Vauban Freiburg (zdroj: Wikipedia Commons)
Vauban Freiburg (zdroj: Wikipedia Commons)
Vauban Freiburg - situace (autor: Martin Čeněk)
Vauban Freiburg - dopravní schema (zdroj: Wikipedia Commons)

VAUBAN, FREIBURG


Typ projektu realizace
Rok 1993-2006
Lokalita Freiburg im Breisgau, Německo [47°58´30N 7°49´25V]
Čtvrť Vauban vznikla na jihu Freiburgu, 3 km od městského centra na místě bývalých francouzských kasáren. Obytná čtvrť s 5000 obyvateli a 600 pracovními místy vznikla na ploše 38 hektarů. Hnacím pohonem celého procesu byla snaha o vytvoření ekologického obytného souboru pro rostoucí počet obyvatel. Existence a popularita čtvrti Vaubann pomohla vnímání města Freiburg jako „zeleného hlavního města Německa“. Vauban byl prezentován na konferenci UN Habitat II v roce 1996 v Istanbulu a participoval na světové výstavě Expo 2000 jako externí expozice.

Sociální cíle: vyváženost sociálních skupin, začlenění budoucích majitelů, mateřská škola, základní škola, „sousedské centrum“ pro sociální interakci mezi obyvateli, kulturní aktivity
Environmentální cíle: priorita pěších, cyklistů a městské hromadné dopravy. Kogenerační jednotka a centrální vytápění na krátkou vzdálenost, všechny domy max. spotřeba 65kWh/m2, preferovaná spotřeba do 15kWh/m2, extenzivní využití ekologických stavebních materiálů a solární energie, vsakování dešťových vod, veřejné zelené prostory navržené v kooperaci s budoucími obyvateli, zachování původní zeleně a biotopu v blízkosti místního potoka apod.
Ekonomické cíle: vyváženost bydlení a pracovních příležitostí, centrum s obchody pro denní potřebu, rozdělení pozemku na malé pracely a preference soukromých nebo družstevních stavebníků

Všechny domy jsou projektovány jako nízkoenergetické, 100 bytových jednotek je v pasivním standardu. Některé domy využívají pro vytápění kogenerační jednotku na dřevěné štěpky, velké množství domů využívá solárních kolektory. Společenství 59 plusových domů je prvním společenstvím na světě, kde všechny domácnosti produkují více energie než spotřebují.

Doprava: významné zvýšení kvality bydlení díky výraznému omezení automobilové dopravy. Parkování u domu není povoleno, ve většině rezidenčních čtvrtí je zakázáno budování parkovacího stání na soukromém pozemku. Parkování automobilů je možné v přilehlém parkovacím domě na hraně rezidenční čtvrti, automobilům je vjezd dovolen pouze pro účely zásobování. Rychlost na hlavní komunikaci je omezena na 30 km/h, v rámci obytných bloků na 5 km/h. Služby jsou ve většině případů dosažitelné pěšky nebo na kole, pro cestování na větší vzdálenosti je k dispozici „car sharing“ asociace, která má 1500 členů. Dvě autobusové a jedna tramvajová linka spojují čtvrť s městským centrem Vaubanu, hlavním nádražím a rekreační oblastí Hexental.

Nakládání s vodou: 80% plochy obytné čtvrti umožňuje vsakování dešťových vod. Byl zde zrealizován pilotní projekt stokové sítě, která transportuje splašky do bioplynové stanice, kde jsou společně s organickým odpadem z domácností přeměňovány na bioplyn – ten je následně využit na vaření. Zbývající odpadní vody (grey water) jsou čištěny prostřednictvím biofilmového reaktoru a navráceny do koloběhu.

Autor: Ing. arch. Dalibor Hlaváček
Zdroj:
- Vauban district (www.vauban.de)
- Scheurer, J.: Freiburg, Vauban: A sustainable urban district
- Stadt Freiburg: Quartier Vaubann
- Vauban, Freiburg (www.energie-cities.org)