green lab

Obytný soubor Trondheim (foto: ©Geir Brendeland)


Obytný soubor Trondheim (foto: ©Geir Brendeland)
Obytný soubor Trondheim (foto: ©Geir Brendeland)
Obytný soubor Trondheim (foto: ©David Grandorge)
Obytný soubor Trondheim (foto: ©David Grandorge)
Obytný soubor Trondheim (foto: ©Johan Fowelin)
Obytný soubor Trondheim (foto: ©Johan Fowelin)
Obytný soubor Trondheim (foto: ©Johan Fowelin)

OBYTNÝ SOUBOR TRONDHEIM


Autor Geir Brendeland, Olav Kristoffersen, Brendeland & Kristoffersen architekter
Typ projektu realizace
Rok 2004 - 2005
Spolupráce Reinertsen Engineering, Trondheim; Arup
Lokalita Strandveien 37, 7042 Trondheim, Norsko [63°26´15N 10°25´13E]
Obytný soubor vzešel z architektonické soutěže, jejímž cílem bylo vybrat nejlepší projekt s důrazem na trvale udržitelné stavění, inovativní použití dřeva a nízkou cenu. Navržen byl soubor dvou obytných domů s obytnou plochou 22 - 29 m2 / osobu (norský standard cca 50 m2/osobu). Z důvodu zachování co nejlepšího poměru A/V jsou schodiště navržena jako ocelová exteriérová. Všechny nosné konstrukce jsou z prefabrikovaných masivních dřevěných dílců, obvodové stěny o tloušťce 150 mm jsou doplněny o tepelnou izolaci z minerální vlny a o dřevěný obklad bez povrchové úpravy. Součinitel prostupu tepla U obvodových stěn je 0.17 W/m2K, pro výplně otvorů jsou použita speciální izolační skla U 1.1 W/m2K.

Celá nosná konstrukce je provedena z prefabrikovaných masivních smrkových prvků je obkládaná norským modřínem. Nosnou konstrukci tvoří pouze vnější stěny, vitřní dispozice je bez nosných prvků a maximálně flexibilní. Vnitřní dělící příčky jsou masivní, 96 mm silné. Externí sendvičovou konstrukci tvoří masivní stěnový element o tloušťce 144mm, tepelná izolace z minerální vlny o tloušťce 200mm a obklad z neupravovaného modřínu. Dřevěná konstrukce je neupravovaná a je v interiéru přiznaná. Vybavení jednotlivých prostor je ponecháno na obyvatelích domu. Fakt, že oproti totožné stavbě z betonu má objekt cca poloviční hmotnost usnadňuje dimenzování základů. Stavba probíhala od června 2004 do dubna 2005. Díky vysokému podílu prefabrikace byla hlavní dřevěná nosná konstrukce vztyčena za 10 dnů. Realizace pětipodlažní budovy byla povolena na základě zvláštní vyjímky, běžná výška dřevostaveb v Norsku je maximálně třípodlažní.

Autor: Ing. arch. Dalibor Hlaváček