green lab

Obytný soubor Mühlweg, Vídeň (foto: Bruno Klomfar)


Obytný soubor Mühlweg, Vídeň (foto: Bruno Klomfar)
Obytný soubor Mühlweg, Vídeň (foto: Bruno Klomfar)
Obytný soubor Mühlweg, Vídeň (foto: Bruno Klomfar)
Obytný soubor Mühlweg, Vídeň (foto: Bruno Klomfar)
Obytný soubor Mühlweg, Vídeň (foto: Bruno Klomfar)
Obytný soubor Mühlweg, Vídeň (foto: Bruno Klomfar)
Obytný soubor Mühlweg, Vídeň (foto: Bruno Klomfar)
Obytný soubor Mühlweg, Vídeň - širší vztahy (zdroj: www.hermann-kaufmann.at)
Obytný soubor Mühlweg, Vídeň - situace (zdroj: www.hermann-kaufmann.at)
Obytný soubor Mühlweg, Vídeň - půdorys přízemí (zdroj: www.hermann-kaufmann.at)
Obytný soubor Mühlweg, Vídeň - půdorysy typického podlaží (zdroj: www.hermann-kaufmann.at)
Obytný soubor Mühlweg, Vídeň - pohledy (zdroj: www.hermann-kaufmann.at)

OBYTNÝ SOUBOR MUEHLWEG


Autor Architekten Hermann Kaufmann
Typ projektu realizace
Rok 2006
Spolupráce Merz Kaufmann Partner GmbH, Holzforschung Austria, Pesek Planungsbüro, Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, Plansinn GmbH
Lokalita Mühlweg, 1210 Vídeň, Rakousko
Na vídeňském předměstí Floridsdorf, na pozemku mezi ulicemi Mühlweg a Fritz-Kandl-Gasse, realizovaly postupně tři architektonické teamy - Johannes a Herman Kaufmann, Hubert Riess a Dietrich/Untetrifaller – toho času největší obytný soubor v Evropě na principu dřevostavby.

Cílem projektu Mühlweg bylo realizovat sociální bydlení v podobě vícepodlažních dřevostaveb nízkoenergetického standardu. To umožnila novela vídeňského stavebního řádu z roku 2001, která povolila realizaci vícepodlažních dřevostaveb i na území rakouského hlavního města. Obytný soubor Mühlweg vznikl v rámci programu na ochranu klimatu města Vídeň (Klimaschutzprogramm der Stadt Wien). Na tento program přistoupilo město Vídeň v roce 1991 za účelem snížení emisí CO2 a jeho cílem bylo snížení emisí skleníkových plynů do roku 2010 o 14% oproti úrovni z roku 1990.

První část obytného souboru byla navržena Johannesem a Hermannem Kaufmannem. Tuto část souboru tvoří tři budovy, které jsou umístěny po okraji stavebního pozemku a svou hmotou vymezují vnitřní dvůr, který je přstupný z okolních pěších komunikací a návštěvníkům nabízí rozmanitý prostorový zážitek. Samotné objekty mají čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Suterén a první nadzemní podlaží jsou z masivní betonové konstrukce, zbývající tři nadzemní podlaží jsou navrženy jako dřevostavba. Fasáda rozdílné konstrukční řešení pater nereflektuje a je tvořená neupravovaným modřínovým obkladem v kombinaci s barevnými posuvnými okenicemi.

Bytové jednotky různých velikostí jsou v převážné míře orientovány jižním a západním směrem. Objekty se severo-jižní orientací jsou koncipovány jako pavlačové, objekty s východo-západní orientací jsou přístupné skrz středovou chodbu. I přes rozdílné typlogické řešení jednotlivých objektů se architektům podařilo docílit jednotného architektonického výrazu, který vytváří příjemný obytné prostředí na hranici města a krajiny.

Autor: Ing. arch. Dalibor Hlaváček. Text byl zpracován na FA ČVUT (Ústav navrhování II.) v rámci SGS ČVUT 2010.