green lab

Obytný soubor Lodenareal (foto: Günter Richard Wett)


Obytný soubor Lodenareal (foto: Günter Richard Wett)
Obytný soubor Lodenareal (foto: Günter Richard Wett)
Obytný soubor Lodenareal (foto: Günter Richard Wett)
Obytný soubor Lodenareal - letecký pohled (foto: Neue Heimat Tirol)
Obytný soubor Lodenareal - vizualizace (zdroj: www.nextroom.at)
Obytný soubor Lodenareal - urbanistický koncept (zdroj: architekturwerkstatt din a4)
Obytný soubor Lodenareal - schema jeviště (zdroj: architekturwerkstatt din a4)
Obytný soubor Lodenareal - schema venkovních prostor (zdroj: architekturwerkstatt din a4)
Obytný soubor Lodenareal - situace (zdroj: www.nextroom.at)
Obytný soubor Lodenareal - půdorys (zdroj: architekturwerkstatt din a4)
Obytný soubor Lodenareal - řez (zdroj: architekturwerkstatt din a4)

OBYTNÝ SOUBOR LODENAREAL


Autor Architekturwerkstatt din a4
Typ projektu realizace
Rok 2007-2009
Spolupráce DI Fiby, Spektrum, Gstrein, Monsberger Gartenarchitektur
Lokalita General-Eccher-Straße 15-33, Innsbruck, Rakousko
V místě bývalého areálu tyrolské Lodenfabrik, v severní části Insbrucké čtvrti Reichenau, vznikl v roce 2009 do té doby největší certifikovaný pasivní obytný areál v Evropě. Základní urbanistický koncept vzešel z architektonické soutěže, kterou vyhrál atelier Architekturwerkstatt din a4. Tři obytné celky jsou tvořeny vždy dvěmi hmotami ve tvaru písmene „L“, které svou vzájemnou konfigurací definují vnitřní dvůr. Obytný areál tak nabízí různé typy venkovních prostor – od veřejných mezi jednotlivými celky po poloveřejné mezi jednotlivými bloky. Kvalitu těchto prostor umocňuje okolní horské panorama a přilehlé rekreační plochy podél nábřeží řeky Inn.

Každou část obytného areálu navrhl jiný architektonický ateliér – první část navrhl vítěz urbanistické soutěže Architekturwerkstatt din a4. Tato část obsahuje celkem 189 bytových jednotek, které jsou přístupné ze schodišťových prostor a až na vyjímky jsou na celou hloubku dispozice. Obytná plocha bytů je rozšířena o soukromé předzahrádky nebo balkóny. Projekt byl průběžně kontrolován a certifikován Passivhaus Institutem v Darmstadtu.

Spotřeba energie této části (dle PHPP) činí 15kWh/m2a a je zde instalováno přes 1.050m2 fotovoltaických panelů (3m2/b.j.). Vytápění je omezeno pouze na místnosti při obvodu objektu.

Řešení venkovních ploch je založeno na dvou ideových principech: „jeviště“ (okno do krajiny) a „čárový kód“ (červená, žlutá, modrá). „Jeviště“ je hlavní idea veřejného prostoru mezi jednolivými celky. Je tvořeno zvýšenou zatravněnou platformou, která se stává prostředníkem mezi městem a okolní přírodou. „Čárový kód“ je princip, na kterém je založeno řešení vnitřních dvorů. Každý ze tří dvorů má svoje barevné schema (červené, modré, zelené), které je podpořeno použitím materiálů a rostlin v příslušné barvě. Vnitřní dvory jsou doplněny nízkou i vzrostlou zelení, travnatými plochami, místy k sezení a hraní.

Autor: Ing. arch. Dalibor Hlaváček. Text byl zpracován na FA ČVUT (Ústav navrhování II.) v rámci SGS ČVUT 2010.