green lab

Holzhausen Steinhausen (foto: Dalibor Hlaváček)


Holzhausen Steinhausen (foto: Dalibor Hlaváček)
Holzhausen Steinhausen (foto: Dalibor Hlaváček)
Holzhausen Steinhausen (foto: Dalibor Hlaváček)
Holzhausen Steinhausen (foto: Dalibor Hlaváček)
Holzhausen Steinhausen (foto: Dalibor Hlaváček)
Holzhausen Steinhausen (foto: Dalibor Hlaváček)
Holzhausen Steinhausen (foto: Dalibor Hlaváček)
Holzhausen Steinhausen (foto: Dalibor Hlaváček)
Holzhausen Steinhausen (foto: Dalibor Hlaváček)
Holzhausen Steinhausen (foto: Dalibor Hlaváček)
Holzhausen Steinhausen (foto: Dalibor Hlaváček)

HOLZHAUSEN STEINHAUSEN


Autor Scheitlin_Syfrig + Partner Architekten
Typ projektu realizace
Rok 2006
Lokalita Zugerstrasse 20, Steinhausen, Švýcarsko
První šestipodlažní dřevostavba ve Švýcarsku vznikla pod vedením architektonického ateliéru Scheitlin_Syfrig + Partner Architekten 30 km jižně od Zürichu. Realizaci takové stavby umožnilo zavedení nové normy požární bezpečnosti staveb (Brandschutznormen VKF (Vereinigung Kantonaler Feuersicherungen)) v lednu roku 2005, která poprvé připustila návrh až šestipodlažních dřevostaveb. Krátce nato byla navržena tato největší švýcarská obytná stavba ze dřeva, výstavba trvala deset měsíců. Stavba je držitelem certifikátu Minergie Standard.

Stavba je postavena na pozemku o rozloze 1.581m2. Jedná se o stavbu s šesti nadzemními a jedním podzemním podlažím, která obsahuje dva komerční prostory a devět bytových jednotek 5+kk. Mimoto se v suterénu nachází společenská místnost, garáže a sklepní a archivní prostory. Obestavěný prostor činí 9.953m3, hrubá podlažní plocha 2.734m2.

Materiálové řešení fasád spočívá ve vertikálně kladeném obkladu z kanadského červeného cedru v kombinaci s antracitově zbarvenými rámy oken. Požární předěly, které se nacházejí v polovině každého podlaží, fasádu ve vertikálním směru pohledově člení. Zvolené konstrukční řešení vyžadovalo od architektů velkou disciplinovanost v rozmístění okenních otvorů - z důvodu přenosu vertikálního zatížení jsou okenní otvory rozmístěny v pravidelném rastru nad sebou. Toto precizní členění fasády architekti postavili do přímého kontrastu s nepravidelným odstínem přirozeně zvětralého dřevěného obkladu. Výhodná orientace bytových jednotek vůči světovým stranám umožňuje optimální pasivní využití sluneční energie nejen z pohledu energetického, ale i z pohledu přirozeného denního osvětlení.

Součástí energetického konceptu je použití tepelného čerpadla, masivní tepelná izolace (220mm) a energeticky úsporné zasklení. Všechny byty mají samostatně regulovatelné nucené větrání a vlastní ohřev teplé užitkové vody pomocí elektrického boileru. V letních měsících mohou být místnosti chlazeny prostřednictvím systému podlahového vytápění. Celý systém je doplněn o automatické venkovní stínění. Spotřeba energie na vytápění činí 29kWh/m2. V rámci projektu a realizace se kladl velký důraz na zajištění vzduchotěsnosti obálky domu, kvalita výsledného provedení byla kontrolována pomocí termovize a blower door testu.

Autor: Ing. arch. Dalibor Hlaváček. Text byl zpracován na FA ČVUT (Ústav navrhování II.) v rámci SGS ČVUT 2010.
související odkazy
Holzhausen