green lab

Fablab House - finální vizualizace (zdroj: www.fablabhouse.com)


Fablab House - finální vizualizace (zdroj: www.fablabhouse.com)
Fablab House - vizualizace (zdroj: www.fablabhouse.com)
Fablab House - vizualizace (zdroj: www.fablabhouse.com)
Fablab House - landscape (zdroj: www.fablabhouse.com)
Fablab House - půdorysy 1.-3.n.p. (zdroj: www.fablabhouse.com)
Fablab House - půdorys 2.n.p. (zdroj: www.fablabhouse.com)
Fablab House - řez podélný (zdroj: www.fablabhouse.com)
Fablab House - řez příčný (zdroj: www.fablabhouse.com)
Fablab House - schéma ventilace (zdroj: www.fablabhouse.com)
Fablab House - výroba modelu (zdroj: www.fablabhouse.com)
Fablab House - detail modelu (zdroj: www.fablabhouse.com)
Fablab House - model interiéru (zdroj: www.fablabhouse.com)
Fablab House - model (zdroj: www.fablabhouse.com)
Fablab House - model (zdroj: www.fablabhouse.com)

FABLAB HOUSE


Autor Institute for advanced architecture of Catalonia
Typ projektu studentský
Rok 2009-2010
Spolupráce V.Guallart, N.Gershenfeld, H.Karlsen Jr, D.Ibañez y Rodrigo Rubio, V.Viña y Tomas Diez, K.Cheung, R.Periasamy, D.Kopp, M.Morato, J.Maria Serra, T.Brey, S.Rueda, M.Morató, A.Castellanos, A.Serra, S.Sallent, J.Oliver, A.Escardino, Z.Lolin, R.Ruiz a další
Lokalita Madrid, Španělsko
Solar Decathlon je soutěž pořádaná americkým ministerstvem pro energii (Department of Energy). V soutěži se každé dva roky utkají univerzity z celého světa, aby navrhly a postavily energeticky soběstačný dům, který je poháněn pouze solární energií. Solar Decathlon 2010 se koná v červnu tohoto roku v Madridu, jedním ze soutěžních návrhů bude i Fablab House.

Každý z teamů navrhuje svůj dům pro specifické klima se specifickou charakteristikou slunečního záření. FabLab House byl navržen pro klima Madridu - má tvar elipsoidu, který je vytvořen pomocí prefabrikované dřevěné žebrové konstrukce. Dům je vyvýšen na třech nohách - toto řešení umožňuje proudění vzduchu pod domem a napomáhá přirozené ventilaci. Inteligentní systémy monitorují a kontrolují teplotu a spotřebu energie v rámci domu, pasivní návrh zvyšuje efektivitu a snižuje celkovou spotřebu energie. Střecha je pokryta fotovoltaickými články a zároveň je přizpůsobena pro sběr dešťové vody. Součástí domu je i zahrada pro pěstování potravin.

Autor: Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Zdroj: www.fablabhouse.com