green lab

Eco Viikki (zdroj: Eco Viikki -  Aims, Implementation, Results)


Eco Viikki (zdroj: Eco Viikki -  Aims, Implementation, Results)
Eco Viikki - původní stav (zdroj: Eco Viikki -  Aims, Implementation, Results)
Eco Viikki - soutěžní projekt (zdroj: Eco Viikki -  Aims, Implementation, Results)
Eco Viikki (zdroj: Eco Viikki -  Aims, Implementation, Results)
Eco Viikki (zdroj: Eco Viikki -  Aims, Implementation, Results)

ECO VIIKKI


Autor Petri Laaksonen (masterplan), Hunga Hunga Architects (soutěžní projekt EcoTeco)
Typ projektu realizace
Rok 1999 - 2004
Spolupráce spolupráce na jednotlivých obytných celcích: ARRAK Architects (Hannu Kiiskilä), Ahto Ollikainen Architects, CASE Consult LTD, Jukka Turtiainen Architects, Kirsti Sivén Architects, Bruno Era Architects, Reijo Jallinoja Architects, Matti Porttinen Architect
Lokalita Helsinki, Finsko [60°13´38N 25°01´47E]
Eco Viikki je první ekologickou obytnou čtvrtí vybudovanou ve Finsku. Nachází se v Helsinkách jako součást městského obvodu Lakotarno, který je v současné době ve výstavbě a který bude mít po dokončení 9000 obyvatel, z toho přibližně 2000 budou tvořit obyvatelé Eco Viikki. Eco Viikki byla vybudována v letech 1999 – 2004 jako první čtvrť v rámci Lakotarno, její rozloha činí 6.400m2. Skládá se především z obytných bloků a řadových domů, které jsou doplněny dvěma mateřskými centry a jedním společenským centrem, zdravotním střediskem, klubovnou, školou a obchodem.

Skladba bytů je pro Helsinki typická – jedná se z 50% o byty v soukromém vlastnictví, 15% nájemní byty a zbytek jsou takzvané „right-of-occupancy-homes“. Během plánování a výstavby byla městem Helsinki určena přísná ekologická kritéria – jejich splnění bylo podmínkou k předání pozemku jednotlivým stavební firmám.

Cíle projektu
- implementace principů ekologického stavění a získání zkušeností pro budoucí projekty, prezentovat finské know-how
- podpora Národního programu pro trvale udržitelné budovy
- energetické cíle: využití nízkoteplotních soustav, geotermální energie a solární enegie (pokrytí 15% celkové potřeby tepla), přirozené větrání za podpory sluneční a větrné energie, společné sauny
- snížení emisí CO2 o 20% v porovnání s běžnou obytnou zástavbou ve Finsku
- snížení spotřeby pitné vody na 40-50l/den a osobu
- snížení produkce odpadu o 20% oproti průměru (max. 160l/osobu)

Autor: Ing. arch. Dalibor Hlaváček (autor je odborným asistentem v ateliéru Schleger na FA ČVUT - Ústavu navrhování II)