green lab

EcoThinkTank, vizualizace exteriéru (autor: Lucie Kirovová)


EcoThinkTank, vizualizace exteriéru (autor: Lucie Kirovová)
EcoThinkTank, vizualizace interiéru (autor: Lucie Kirovová)
EcoThinkTank, pohledy (autor: Lucie Kirovová)
EcoThinkTank, situace (autor: Lucie Kirovová)
EcoThinkTank, půdorys buňky 1.n.p. (autor: Lucie Kirovová)
EcoThinkTank, půdorys buňky 2.n.p. (autor: Lucie Kirovová)
EcoThinkTank, řez buňkou (autor: Lucie Kirovová)

ECO THINK_THANK


Autor Lucie Kirovová
Typ projektu studentský
Rok 2007
Konzultanti doc. Ing. arch. Eduard Schleger, Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler, Ing. arch. Kateřina Rottová
Lokalita Podbaba, Praha
Z textové zprávy:
Mou hlavní inspirací při návrhu byla rostlinná buňka. Chtěla jsem budovy, co nejvíce přiblížit přírodě a buňka je základní stavební prvek všech živých organismů. Je svým způsobem dokonalá a také přizpůsobivá různým okolnostem. Rostlinná buňka v sobě obsahuje chloroplast, pomocí kterého získává energii ze slunečního záření. Tuto funkci na eko centru plní fotovoltaické články, které pokrývají většinu osluněného povrchu budov.

Zástavba se nachází v povodňové oblasti (Podbaba). Jelikož povodně zde budou pořád, nejlepší možností, jak tento problém vyřešit, je přizpůsobit se. Spodní fasáda je tvořena zasklením, které drží na teleskopických pohyblivých ročkách připevněných ke stropní konstrukci. Může se tak zvednout a umožnit tak vodě prolít se skrz dům bez napáchání větších škod na konstrukci nebo fasádě. Tato vlastnost se dá využít nejen v případě povodní, ale i teplém počasí, kdy můžou být budovy otevřené a jejich vstupní podlaží se tak stanou součástí parku.

Fasáda budov ekocentra je tvořena dvojplášťovým zasklením. Díky maximálnímu prosklení je zajištěno oslunění celé stavby v průběhu roku. Z východu na západ jsou fasády zastíněny skleněnými lamelami, na kterých jsou připevněny průsvitné fotovoltaické články. Lamely se otáčejí podle chodu Slunce. Aby bylo co nejvíce využito solární energie jsou objekty nakloněny co největší plochou k jihu. Dvouplášťová fasáda reguluje cirkulaci vzduchu v objektech. Ve vstupních podlažích, která jsou v létě otevřena, jsou vodní plochy, které dodávají vzduchu v objektech vlhkost a vytvářejí společně s travnatými dvory a květinovými záhony příjemné a voňavé prostředí pro návštěvníky ekocentra. Dvory objektů jsou zastřešeny skleněnou terčovou střechou. Střechy objektů jsou zazeleněné a lidé si tam mohou spočinout a pokochat se výhledem na řeku. Zároveň je střecha zastíněna lamelami s fotovoltaickými články, což vytváří v létě příjemné stinné prostředí. Z hlediska konstrukčního systému se jedná o skelet tvořený ocelovými sloupy a betonovými stropními žebírkovanými deskami a nosným jádrem.

Celé ekocentrum slouží vzdělávání, vyvíjení a prezentaci ekologických materiálů a myšlenek. Snahou je co nejvíce ho otevřít široké veřejnosti, mohly by se zde pořádat workshopy nebo večerní kurzy, promítat filmy, nebo se člověk jen tak může projít vstupními otevřenými podlažími a zažít tak příjemné odpoledne.

Autor: Lucie Kirovová