green lab

Bo01, Malmo (Photo: wa.pean/Flickr)


Bo01, Malmo (Photo: wa.pean/Flickr)
Bo01, Malmo (Photo: strausser/Flickr)
Bo01 - Turning Torso , Malmo (Photo: wa.pean/Flickr)
Bo01 - Public seafront (Photo: free range jace/Flickr)
Bo01 - the glass house  (Photo: free range jace/Flickr)

BO01 MALMO


Autor 26 architektonických ateliérů
Typ projektu realizace
Rok dokončeno 2001
Lokalita Malmö, Švédské království [55°36´45N 12°58´27W]
Bo01 – mezinárodní výstava bydlení v roce 2001 reprezentuje první etapu vývoje Västra Hamnen (Západního Přístavu) v Malmö. Výstava měla dva cíle: vyvinout soběstačné domy z pohledu spotřeby energie a snížení svázaných emisí CO2. Snaha byla vyvolat debatu, jakým způsobem žijeme nyní a jakým budeme žít v budoucnosti. Bo01 předkládá vize bydlení budoucnosti s vysokými požadavky na estetické kvality, ekologii a vyspělé technologie. Cílem bylo vyzkoušet řešení a technologie, které by byly aplikovatelné ve větším měřítku.

Cíle projektu
- meliorace půd: použití brownfieldů pro výstavbu vyžadovalo analýzu kontaminace půd a její dekontaminaci přez započetím výstavby
- 100% obnovitelné energie: minimalizace spotřeby energie, využití obnovitelných zdrojů energie, rovnováha mezi produkcí a spotřebou energie v průběhu roku, vysoký stupeň komfortu. Pokrytí velké části potřeby energie na vytápění pomocí podzemního kolektoru, který se používá pro jímání tepla v zimních měsících v kombinaci s solárními kolektory. Výroba elekřiny pomocí větrné energie a pomocí fotovoltaický panelů, výroba bioplynu z odpadu.
- doprava: minimalizace potřeby dopravy a závislosti na automobilech, vytvoření systému pěších stezek a cyklostezek a atraktivního systému hromadné dopravy, automobily na paliva příznivá pro životní prostředí
- ekologická výstavba: použití materiálů schopných opětovného použití po dožití budov, absence materiálů uvedených v seznamu Švédské chemického inspektorátu
- biodiverzita: rozmanitost přírodních druhů, vytvoření přirozeného prostředí pro různe rostlinné a živočišné druhy. Použití vegetačních střech a stěn.

Výstavu organizovala Bo01AB a vytvořila tzv. Program kvality (Quality Programme Bo01), sedmdesátistránkový dokument, který měl za cíl stanovit developerům standardy, které zajistí atraktivitu a kvalitu celé čtvrti především z environmentálního, architektonického a technického hlediska. Součástí Programu kvality byl i požadavek na použití různých architektonických firem na různé pozemky, aby se docílilo pestrosti architektonického výrazu. Dále se na projektu aktivně účastnila Universita Lund, která vyvinula koncepty vysoce energeticky účinných domů.

Autor: Ing. arch. Dalibor Hlaváček