green lab

ODKAZY


vše - agentury a instituce - firmy - školství - soutěže - ekoweby - vědecké práce
FA ČVUT
odkaz
Výuka architektury na Českém vysokém učení technickém má hlubokou tradici. Její základy byly položeny v samých počátcích existence Stavovské inženýrské školy, která byla 18. 1. 1707 založena reskriptem císaře Josefa I. Již v polovině 18. století byla v souvislosti s naukou o civilním stavitelství zahájena výuka architektury, pojímaná jako
syntéza umění, vědy a techniky.


FA ČVUT - Ateliér Schleger, Liesler, Hlaváček, Rottová
odkaz
Ateliér na FA ČVUT, ve kterém se pracuje podle zásad trvale udržitelného rozvoje (green architecture), důraz je kladen na využití všech aspektů ekologického stavění (nízkoenergetické principy, orientace na sluneční energii) v souladu se zvyšováním kvality života, "tvorbou elegantní střídmosti", tedy cílem je "louskat oříšky louskáčkem a zatloukat kůly těžkým kladivem, a ne naopak" jak napsal Amory Lovins ve své knize Jemné cesty energie.


FA ČVUT - Ateliér Zavřel, Seho, Mádr
odkaz
Ateliér na FA ČVUT. Základní témata ateliéru jsou nové formy bydlení ve městě, udržitelný vývoj v architektuře (sustainable architecture) a integrální návrh veřejné stavby. „Smysl naší práce vidíme v hledání, nikoliv v aplikaci již známých řešení.“