green lab

ODKAZY


vše - agentury a instituce - firmy - školství - soutěže - ekoweby - vědecké práce
AIA Top Ten Green Projects
odkaz
stránky AIA - Amerického Institutu Architektů


CARBON FOOTPRINT OF NATIONS
odkaz
Na stránkách lze spočítat uhlíkovou stopu jednotlivých zemí světa. Výstupy jsou znázorněny přehlednou grafickou normou. Pro hlubší pochopení problematiky lze stáhnout článek "Carbon Footprint of Nations: A Global, Trade-Linked Analysis". Stránky jsou spravovány v rámci NTNU (Norwegian University of Science and Technology).


EKOBLOG
odkaz
Cílem webu ekoblog.cz je přinášet zajímavé informace a nápady z oblasti nových technologií šetrných k životnímu prostředí. Ekoblog spravuje Ing. Antonín Lupíšek z Katedry konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT.


EKOSTOPA
odkaz


HRA O ZEMI
odkaz
Indikátory udržitelnosti, kalkulace ekologické stopy, index „šťastné“planety


SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONFERENCES WORLDWIDE
odkaz
Stránka informuje o nadcházejících událostech z oblasti trvale udržitelného rozvoje a souvisejících oborů.