green lab

ODKAZY


vše - agentury a instituce - firmy - školství - soutěže - ekoweby - vědecké práce
ARNIKA
odkaz
Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Arnika pracuje ve třech programech - Centrum pro podporu občanů (podpora veřejnosti v rozhodování o životním prostřed), Ochrana přírody (ochrana druhové rozmanitosti), Toxické látky a odpady (omezení jejich výskytu a prosazování lepší informovanosti).


BUILDUP
odkaz
BUILD UP byl založen Evropskou komisí v roce 2009, aby podpořil členské státy Evropské Unie při zavádění Evropské směrnice o energetické náročnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)). Portál mimo jiné obsahuje odkazy na řadu zajímavých případových studií.


CABE - sustainable development case studies
odkaz
CABE je britská vládní agentura, která poskytuje poradenství v oblasti architektury, urbanismu a veřejného prostranství. Odkaz obsahuje cca 40 případových studií udržitelné výstavby. Jednotlivé případové studie jsou přehledně členěny na několik částí - popis, projekční proces, zhodnocení a projekční team.


DAS ÖKOLOGISCHE PASSIVHAUS
odkaz
Rozsáhlá platforma, která se zaměřuje na téma pasivních domů, stavební ekologie a ochrany klimatu.


EIA - Energy Information Administration
odkaz
EIA je agentura U.S. Department of Energy, která poskytuje nezávislá energetická data, analýzy a předpovědi. Ze zákona musí být veškeré výstupy připraveny nezávisle na strategii americké administrativy. Veškeré publikace jsou veřejným vlastnictvím a tudíž nepodléhají ochraně autorskými právy.


EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION (ESF)
odkaz
Evropská asociace pro vědu od roku 1974 ve spolupráci s 80 členskými organizacemi z 30 evropských zemí podporuje výzkumné aktivity na evropské úrovni.INSTITUTE FOR BAU-BIOLOGIE & ECOLOGY (IBE)
odkaz
Nezávislá vzdělávací organizace, jejímž cílem je informovat o tom jak vytvářet přírodní a zdravé domy a pracoviště.


INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)
odkaz
Mezivládní výbor pro hodnocení změn klimatu, který byl založena insitucemi United Nations Environment Programme (UNEP) a World Meteorological Organization (WMO), za účelem "poskytnout světu jasný vědecký pohled na stav klimatických změn a jejich potenciální environmentální a socioekonomické vlivy".ROCKY MOUNTAIN INSTITUTE
odkaz
Rocky Mountain Institute® (RMI) je nezisková organizace založená v roce 1982 L. Hunter Lovinsem a Amory B. Lovinsem. RMI je nezávislý think-and-do-tank, jehož cílem je efektivní a obnovitelné využívání přírodních zdrojů.


SOLAR DECATHLON
odkaz
Solar Decathlon je soutěž pořádaná americkým ministerstvem pro energii (Department of Energy). V soutěži se každé dva roky utkají univerzity z celého světa, aby navrhly a postavily energeticky soběstačný dům, který je poháněn pouze solární energií.


SOLAR RADIATION MAPS FOR EUROPEAN COUNTRIES
odkaz
Na stránkách Joint Research Centre Evropské komise lze stáhnout mapy jednotlivých evropských zemí s daty o úhrnném ročním slunečním záření na vodorovné a optimálně nakloněné ploše. Jedná se o průměrnou hodnotu z let 1981-1990 (kWh/m2). Mapy jsou k veřejnému použití.


UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP)
odkaz
Program OSN pro životní prostředí, který si klade za cíl inspirovat, informovat a umožnit národům a obyvatelům planety zlepšení životní úrovně aniž by to bylo na úkor generací budoucích.


WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION (WMO)
odkaz
Mezinárodní meteorologická organizace je specializovaná agentura při OSN. Zabývá se stavem a chováním zemské atmosféry, jejím ovlivňování světových oceánů, vlivu na světové klima a distribuci vodních zdrojů. Členem WMO je 189 států a území. WMO vznikla z Mezinárodní meteorologické organizace (IMO), která byla založena v roce 1873.


WORLD WIDE FUND FOR NATURE
odkaz
Původně World Wildlife Fund je nezávislá organizace registrovaná ve Švýcarsku. Klade si za úkol "zastavit degradaci přírodního prostředí planety Země a vybudovat budoucnost, ve které bude člověk žít v harmonii s přírodou pomocí: 1) uchování světové biodiverzity, 2) zajištění udržitelného využívání světových obnovitelných zdrojů, 3) propagace snížení znečišťování a nadměrné spotřeby."