green lab

ODKAZY


vše - agentury a instituce - firmy - školství - soutěže - ekoweby - vědecké práce
AIA Top Ten Green Projects
odkaz
stránky AIA - Amerického Institutu Architektů


ARNIKA
odkaz
Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Arnika pracuje ve třech programech - Centrum pro podporu občanů (podpora veřejnosti v rozhodování o životním prostřed), Ochrana přírody (ochrana druhové rozmanitosti), Toxické látky a odpady (omezení jejich výskytu a prosazování lepší informovanosti).


BIRDAIR
odkaz
Dodavatel velkorozponových lehkých a membránových konstrukcí.


BUILDUP
odkaz
BUILD UP byl založen Evropskou komisí v roce 2009, aby podpořil členské státy Evropské Unie při zavádění Evropské směrnice o energetické náročnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)). Portál mimo jiné obsahuje odkazy na řadu zajímavých případových studií.


CABE - sustainable development case studies
odkaz
CABE je britská vládní agentura, která poskytuje poradenství v oblasti architektury, urbanismu a veřejného prostranství. Odkaz obsahuje cca 40 případových studií udržitelné výstavby. Jednotlivé případové studie jsou přehledně členěny na několik částí - popis, projekční proces, zhodnocení a projekční team.


CARBON FOOTPRINT OF NATIONS
odkaz
Na stránkách lze spočítat uhlíkovou stopu jednotlivých zemí světa. Výstupy jsou znázorněny přehlednou grafickou normou. Pro hlubší pochopení problematiky lze stáhnout článek "Carbon Footprint of Nations: A Global, Trade-Linked Analysis". Stránky jsou spravovány v rámci NTNU (Norwegian University of Science and Technology).


DAS ÖKOLOGISCHE PASSIVHAUS
odkaz
Rozsáhlá platforma, která se zaměřuje na téma pasivních domů, stavební ekologie a ochrany klimatu.


DŘEVĚNÝ DŮM
odkaz
Jednokolová architektonicko-konstrukční soutěž Dřevěný dům má za cíl "podpořit význam kvality projektů pro realizaci staveb na bázi dřevostavby a realizaci dřevěných staveb jako jediného běžně používaného tuzemského obnovitelného stavebního materiálu v rámci udržitelného rozvoje a stavění, umožnit zejména mladší nastupující generaci architektů a inženýrů konfrontaci názorů a představ o moderní dřevostavbě pro bydlení a nabídnout kvalitní, soutěží „auditované“ domy pro různé cílové skupiny veřejnosti a stavebníků". Soutěž je vyhlašována jednou za dva roky.


EIA - Energy Information Administration
odkaz
EIA je agentura U.S. Department of Energy, která poskytuje nezávislá energetická data, analýzy a předpovědi. Ze zákona musí být veškeré výstupy připraveny nezávisle na strategii americké administrativy. Veškeré publikace jsou veřejným vlastnictvím a tudíž nepodléhají ochraně autorskými právy.


EKOBLOG
odkaz
Cílem webu ekoblog.cz je přinášet zajímavé informace a nápady z oblasti nových technologií šetrných k životnímu prostředí. Ekoblog spravuje Ing. Antonín Lupíšek z Katedry konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT.


EKOSTOPA
odkaz


EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION (ESF)
odkaz
Evropská asociace pro vědu od roku 1974 ve spolupráci s 80 členskými organizacemi z 30 evropských zemí podporuje výzkumné aktivity na evropské úrovni.FA ČVUT
odkaz
Výuka architektury na Českém vysokém učení technickém má hlubokou tradici. Její základy byly položeny v samých počátcích existence Stavovské inženýrské školy, která byla 18. 1. 1707 založena reskriptem císaře Josefa I. Již v polovině 18. století byla v souvislosti s naukou o civilním stavitelství zahájena výuka architektury, pojímaná jako
syntéza umění, vědy a techniky.


FA ČVUT - Ateliér Schleger, Liesler, Hlaváček, Rottová
odkaz
Ateliér na FA ČVUT, ve kterém se pracuje podle zásad trvale udržitelného rozvoje (green architecture), důraz je kladen na využití všech aspektů ekologického stavění (nízkoenergetické principy, orientace na sluneční energii) v souladu se zvyšováním kvality života, "tvorbou elegantní střídmosti", tedy cílem je "louskat oříšky louskáčkem a zatloukat kůly těžkým kladivem, a ne naopak" jak napsal Amory Lovins ve své knize Jemné cesty energie.


FA ČVUT - Ateliér Zavřel, Seho, Mádr
odkaz
Ateliér na FA ČVUT. Základní témata ateliéru jsou nové formy bydlení ve městě, udržitelný vývoj v architektuře (sustainable architecture) a integrální návrh veřejné stavby. „Smysl naší práce vidíme v hledání, nikoliv v aplikaci již známých řešení.“


HRA O ZEMI
odkaz
Indikátory udržitelnosti, kalkulace ekologické stopy, index „šťastné“planety


INSTITUTE FOR BAU-BIOLOGIE & ECOLOGY (IBE)
odkaz
Nezávislá vzdělávací organizace, jejímž cílem je informovat o tom jak vytvářet přírodní a zdravé domy a pracoviště.


INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)
odkaz
Mezivládní výbor pro hodnocení změn klimatu, který byl založena insitucemi United Nations Environment Programme (UNEP) a World Meteorological Organization (WMO), za účelem "poskytnout světu jasný vědecký pohled na stav klimatických změn a jejich potenciální environmentální a socioekonomické vlivy".MILAN NEDVĚD
odkaz
Je autorem designu našeho webu. Momentálně v postgraduálním programu grafický design na Rhode Island School of Design (USA).


PEABODY / BEDZED
odkaz


ROCKY MOUNTAIN INSTITUTE
odkaz
Rocky Mountain Institute® (RMI) je nezisková organizace založená v roce 1982 L. Hunter Lovinsem a Amory B. Lovinsem. RMI je nezávislý think-and-do-tank, jehož cílem je efektivní a obnovitelné využívání přírodních zdrojů.


ROLF DISCH - SOLARSIEDLUNG AM SCHLIERBERG
odkaz
Obytný soubor s 58mi „plusovými domy“ a jednou solární lodí „Sonnenschiff“ je jeden z nejmodernějších solárních projektů v Evropě.


ROLF DISCH - SONNENSCHIFF
odkaz
První centrum služeb v plusovém energetickém standardu.


SOLAR DECATHLON
odkaz
Solar Decathlon je soutěž pořádaná americkým ministerstvem pro energii (Department of Energy). V soutěži se každé dva roky utkají univerzity z celého světa, aby navrhly a postavily energeticky soběstačný dům, který je poháněn pouze solární energií.


SOLAR RADIATION MAPS FOR EUROPEAN COUNTRIES
odkaz
Na stránkách Joint Research Centre Evropské komise lze stáhnout mapy jednotlivých evropských zemí s daty o úhrnném ročním slunečním záření na vodorovné a optimálně nakloněné ploše. Jedná se o průměrnou hodnotu z let 1981-1990 (kWh/m2). Mapy jsou k veřejnému použití.


SOLARCITY LINZ
odkaz
SolarCity Linz je ucelený urbanistický celek pro 3000 obyvatel na jihovýchodním okraji města Linz. SolarCity bylo navrženo jako vzorová výstavba s využitím obnovitelných energií ve velkém měřítku, jeho součástí jsou projekty od Normana Fostera, Thomase Herzoga nebo Richarda Rogerse.


SUSTAINABILITY RELOADED - Abitare and Volume think out loud
odkaz
Blog pro "přemýšlení nahlas o mlhavém konceptu sustainability". Jedná se o společný projekt časopisů Volume a Abitare, který vznikl u příležitosti benátského bienále v roce 2008.


SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONFERENCES WORLDWIDE
odkaz
Stránka informuje o nadcházejících událostech z oblasti trvale udržitelného rozvoje a souvisejících oborů.


UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP)
odkaz
Program OSN pro životní prostředí, který si klade za cíl inspirovat, informovat a umožnit národům a obyvatelům planety zlepšení životní úrovně aniž by to bylo na úkor generací budoucích.


URBAN ECOLOGY, INNOVATIONS IN HOUSING POLICY AND THE FUTURE OF CITIES: TOWARDS SUSTAINABILITY IN NEIGHBORHOOD COMMUNITIES
odkaz
Dizertační práce Jana Scheurera z Murdoch University z Perthu, Austrálie. Jednotlivé kapitoly jsou ke stažení v .pdf formátu.WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION (WMO)
odkaz
Mezinárodní meteorologická organizace je specializovaná agentura při OSN. Zabývá se stavem a chováním zemské atmosféry, jejím ovlivňování světových oceánů, vlivu na světové klima a distribuci vodních zdrojů. Členem WMO je 189 států a území. WMO vznikla z Mezinárodní meteorologické organizace (IMO), která byla založena v roce 1873.


WORLD WIDE FUND FOR NATURE
odkaz
Původně World Wildlife Fund je nezávislá organizace registrovaná ve Švýcarsku. Klade si za úkol "zastavit degradaci přírodního prostředí planety Země a vybudovat budoucnost, ve které bude člověk žít v harmonii s přírodou pomocí: 1) uchování světové biodiverzity, 2) zajištění udržitelného využívání světových obnovitelných zdrojů, 3) propagace snížení znečišťování a nadměrné spotřeby."


ZEDFACTORY / BEDZED
odkaz
BedZED (Beddington Zero Energy Development) je první a největší „carbon neutral“ obytný soubor ve Velké Británii. Obsahuje 82 bytových jednotek, 1,695 m2 komerčních kancelářských ploch a 18 live/work jednotek. Doplňkové funkce tvoří zdravotnické středisko, dětské jesle, sportovní hřiště s klubovnou a „náves“.