green lab

O NÁS

GREENLAB vznikl v rámci Rozvojového projektu 2008 na Fakultě architektury ČVUT, nejprve na Ústavu nauky o budovách, později se jeho působiště přesunulo na Ústav navrhování II. Tam se stal jednou ze součástí procesu výuky trvale udržitelného rozvoje. Jedná se o webový portál, který se snaží usnadnit přístup studentů k poznatkům z oblasti ekologické architektury, má za účel zvýšit motivaci studentů pro implementaci principů ekologické architektury do architektonického návrhu a pro hlubší poznávání ekologické architektury.

Příspěvky na stránkách GREENLAB vznikají jednak jako součást pedagogické a výzkumné práce na Ústavu navrhování II pod vedením prof. Zdeňka Zavřela a jednak jako eseje a rešerše, které vytváří studenti v rámci výuky v ateliéru Schleger na FA ČVUT.


Greenlab Team

GREENLAB TEAM

Redakční radu tvoří pedagogičtí a výzkumní pracovníci Ústavu navrhování II na Fakultě architektury ČVUT - doc. Ing. arch. Eduard Schleger, Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ing. arch. Kateřina Rottová, Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler.

doc.lng.arch. Eduard Schleger - od 70tých let projekty a realizace využívající sluneční energii (koupaliště Neresnica - 525 m2 slunečních kolektorů. Tachov, Hustopeče, Břeclav - kryté bazény se slunečním ohřevem - plochy kolektorů cca 120 m2 - a se slunečními "skleníky", využitými např. i u krytého bazénu v Hlinsku a u budovy Sazky).

Ing.arch. Dalibor Hlaváček - FA ČVUT (1995-2003), Kansas State University (1998), RWTH Aachen (2000-2001), od 2003 FA ČVUT – doktorské studium. Praxe: Renzo Piano Building Workshop (2001-2002), Hlaváček & Partner (2003-2008), FA ČVUT - odborný asistent (od 2008). Nejvýznamnější práce: Expozice Muzea Skla a bižuterie v Jablonci n./N.; High Museum of Arts – Atlanta, USA; Dům pro rodinu a tchýni, Nebušice.

Ing.arch. Kateřina Rottová – FA ČVUT (1995-2003), École d’Architecture de Nantes (2000), od 2005 FA ČVUT – doktorské studium. Praxe: ABM architekti (1999), LOXIA a.s (2000), Renzo Piano Building Workshop (2002-2003), Atelier ARS, Mediatronik s.r.o (2003-dosud). Nejvýznamnější práce: London Bridge Tower– London, USA (RPBW); Nahrávací studio Octavia Records Tokyo –Yokohama, Japonsko (Mediatronik); Mateřská škola Minisvět, Mrač (Ars).


KONTAKT

České vysoké učení technické
Fakulta architektury
Ústav navrhování II
Thákurova 7
166 34 Praha 6
emai: info@greenlab.cz