green lab

Tvar a velikost budovy

V našem mírném klimatickém pásu je nejvýhodnější kompaktní tvar budovy, který minimalizuje přestup tepelné energie, upozorňuji, že se tak děje v obou směrech a na to se někdy při navrhování zapomíná. V každém případě by tvar domu neměl být příliš komplikovaný, jednoznačným ukazatelem kompaktnosti je poměr povrchu a objemu stavby, který srovnáváme s poměrem povrchu krychle o stejném objemu jako zkoumaná stavba.

geometrická charakteristika


geometrická charakteristika


Tomuto poměru říkáme geometrická charakteristika stavby A/V, která je pro malé budovy (V=1000m2) min. 0,6 a pro velké stavby (V=10 000m2) min. 0,28. Proto je z energetického hlediska tak výhodná vícepodlažní bloková a řadová zástavba. Co se týče velikosti, zelená architektura preferuje uměřenost. Zelené domy si na nic nehrají, jsou právě tak velké, jak je potřebné, bez zbytečné okázalosti. Hmotové řešení budovy by mělo vycházet ze zásad geniálně vtělených do „Sokratova domu“ již v antickém Řecku. Jedná se orientaci budovy ke světovým stranám s ohledem na využití energie Slunce pasivním způsobem k vytápění, nebo dle potřeby, k chlazení objektu. Důležitým návrhovým kriteriem jsou výšky a azimuty Slunce během dne a roku. Nezapomínejme, že na každý m2 naší krajiny dopadá za rok nejméně 1000 kWh sluneční energie, srovnatelných s dokonalým spálením 250 kg uhlí.

Autor: doc. Ing. arch. Eduard Schleger