green lab

Dispozice

Dispoziční řešení by mělo respektovat několik jednoduchých zásad, také obsažených v „Sokratově domě“, který využívá v optimální míře „solárního designu“ pro snížení energetické náročnosti domu. Samozřejmostí je situovat hlavní prostory domu na jih a pomocné, komunikační a skladovací prostory k severu, kde tvoří „nárazníkovou“ zónu.

schema Sokratova domu (kresba: Lukáš Liesler)


schema Sokratova domu (kresba: Lukáš Liesler)


Pro transparentní plochy platí obdobné zásady: největší plochu obrátit k jihu, na východ a západ co nejmenší, ze severu žádné transparentní plochy. Všechny transparentní plochy stínit v souladu s pohybem Slunce. Jak říká Amory Lovins „Používat drahá okna znamená stavět levné budovy“ a „Technicky je problém energie vyřešen. Co zbývá, je 50 let drobné práce.“

A. Lovins je ředitelem Rocky Mountain Institute, nezávislého výzkumného centra, které radí v otázkách energetiky firmám a vládám v padesáti zemích světa. Osobně radil 19 hlavám států a zastává názor, že stavba energeticky úsporných budov a továren může být často levnější než běžná stavba.

Autor: doc. Ing. arch. Eduard Schleger