green lab

Charakteristika

Zelené stavby by se měly vyznačovat nízkou spotřebou materiálu, vody a energie, a to jak ve fázi vzniku, tak i během provozu, při modernizaci a konečné likvidaci. Stavby by měly mít dlouhou životnost. Všechny materiály by měly být co nejméně energeticky náročné při výrobě a dopravě. Pravidlem je i používání druhotných surovin a odpadů, důležitá je možnost recyklace materiálů stavby po jejím dožití.

BedZED (foto: Jakub Vlček)


BedZED (foto: Jakub Vlček)
SolarCity Linz (foto: Dalibor Hlaváček)
Holzhausen, Scheitlin-Syfrig + Partner (foto: Dalibor Hlaváček)


Autor: doc. Ing. arch. Eduard Schleger