green lab

1 - 5 - 6 - 10 - 11 - 15

6.

Zdravé budovy

Snímek azbestového vlákna pořízený rastrovacím elektronovým mikroskopem (zdroj: U.S. Geological Survey) klikni+

Vnitřní ekologii budovy ovlivňuje několik zásadních faktorů, je to stavební materiál, způsob vytápění a větrání, geomagnetická a elektromagnetická pole. Průzkumy WHO ukázaly, že až 30% budov trpí SBS (sick building syndrom), proto je důležité vybírat si kvalitní materiály, které neuvolňují škodlivé látky a snížit účinky elektromagnetických polí použitím stíněných kabelů a hlavně optimalizovat délku elektrického vedení. pokračování

7.

Okna

Stodola v Haldensteinu, Švýcarsko (foto: Dalibor Hlaváček) klikni+

Na oknech se nemá šetřit, jak je uvedeno již výše. Vývoj stále dokonalejších oken včetně „super oken s tepelnými zrcadly“ rychle pokračuje za použití nanotechnologií. pokračování

8.

Stavební řešení

Dům ve Valsu, SeARCH (foto: Dalibor Hlaváček) klikni+

Stavby přátelské k životnímu prostředí musí být energeticky velmi úsporné, tedy splňovat kriteria pro nízko energetický nebo dokonce pasivní dům. Kriteria jsou dána optimalizací výchozích podmínek v určité klimatické oblasti, jako je způsob života, technologická úroveň a dostupnost energie nezatěžující životní prostředí . pokračování

9.

Obnovitelné zdroje energie

Obytný soubor Eulachhof, Winterthur (zdroj: GlassX Architektur) klikni+

Nejlacinější energie je energie, která se nespotřebuje, ale která se ušetří. Pro obnovitelné zdroje energie je charakteristické, že jejich primárním zdrojem je sluneční záření, snad až na geotermální energii, která se také řadí k obnovitelným, nebo lépe k „nevyčerpatelným“ energetickým zdrojům. V okamžiku, kdy se do cen energie z klasických zdrojů zahrnou veškeré externality, jako jsou náklady na likvidaci CO2 a dalších skleníkových plynů, budování a údržba úložišť odpadů, náklady na obnovu poškozené krajiny, ekosystémů a lidského zdraví, bude použití obnovitelných zdrojů energie ne jen ekonomické, ale také moudré. pokračování

10.

Voda

Vodní nádrž Zervreilasee, Švýcarsko (foto: Dalibor Hlaváček) klikni+

Šetření vodou by mělo být u „zelených“ staveb samozřejmostí. Nejen pro to, že vody není nikdy nazbyt, ale i proto, že snížení spotřeby znamená i menší čistírny odpadních vod a menší znečištění řek, tedy i snížení energetické náročnosti úpravy surové vody na pitnou. Proto dešťovou vodu nepouštíme do kanalizace, ale co nejdéle ji zdržíme v území, třeba v retenčních nádržích a tak zlepšujeme mikroklima, což je užitečné a příjemné. pokračování

< předchozí body kuchařky | další body kuchařky >