green lab

1 - 5 - 6 - 10 - 11 - 15

1.

Zelená architektura (co, kdy, kde, jak, proč)

Národní park Huerquehue, Chile (foto: Dalibor Hlaváček) klikni+

Motto: Nyní nastal čas, abychom v zájmu ochrany naší planety změnili způsoby, jakými používáme energii. Společně se musíme postavit změnám klimatu tím, že ukončíme závislost světa na fosilních palivech, že využijeme síly nových zdrojů energie, jako je vítr a slunce, a tím, že vyzveme všechny národy, aby se na tom podílely.
(americký prezident Barack Obama v pražském projevu dne 5.4.2009) pokračování

2.

Charakteristika

BedZED (foto: Jakub Vlček) klikni+

Zelené stavby by se měly vyznačovat nízkou spotřebou materiálu, vody a energie, a to jak ve fázi vzniku, tak i během provozu, při modernizaci a konečné likvidaci. Stavby by měly mít dlouhou životnost. Všechny materiály by měly být co nejméně energeticky náročné při výrobě a dopravě. Pravidlem je i používání druhotných surovin a odpadů, důležitá je možnost recyklace materiálů stavby po jejím dožití. pokračování

3.

Tvar a velikost budovy

geometrická charakteristika klikni+

V našem mírném klimatickém pásu je nejvýhodnější kompaktní tvar budovy, který minimalizuje přestup tepelné energie, upozorňuji, že se tak děje v obou směrech a na to se někdy při navrhování zapomíná. V každém případě by tvar domu neměl být příliš komplikovaný, jednoznačným ukazatelem kompaktnosti je poměr povrchu a objemu stavby, který srovnáváme s poměrem povrchu krychle o stejném objemu jako zkoumaná stavba. pokračování

4.

Dispozice

schema Sokratova domu (kresba: Lukáš Liesler) klikni+

Dispoziční řešení by mělo respektovat několik jednoduchých zásad, také obsažených v „Sokratově domě“, který využívá v optimální míře „solárního designu“ pro snížení energetické náročnosti domu. Samozřejmostí je situovat hlavní prostory domu na jih a pomocné, komunikační a skladovací prostory k severu, kde tvoří „nárazníkovou“ zónu. pokračování

5.

Ventilace a vytápění

Schema rekuperace a ohřevu vzduchu (zdroj: www.heliostar.cz) klikni+

Řízená ventilace je většinou kombinací větrací soustavy využívající přirozeného proudění vzduchu pomocí „slunečních komínů“ a nucené výměny vzduchu s přívodem a odvodem. Ventilace vždy znamená ztrátu tepla (chladu), proto je systém používán s rekuperací tepla z odváděného vzduchu. pokračování

další body kuchařky >