green lab

Christian Schittich: Solar Architecture

SOLAR ARCHITECTURE


Autor Christian Schittich
Jazyk angličtina
ISBN 3764307471
Nakladatel Birkäuser Basel (1. vydání)
Rok vydání 2003

Tato publikace obsahuje vybrané statě, které se zabývají esenciálními tématy jako jsou pasivní a aktivní systémy, vývoj nových izolačních materiálů nebo koncepty celých obytných souborů. Články jsou doplněny o vybrané případové studie, které dokumentují na realizovaných příkladech technický a kreativní potenciál solární architektury.