green lab

Carson, Rachel: Silent Spring

SILENT SPRING


Autor Rachel Carson
Jazyk anglicky
ISBN 978-0618249060
Nakladatel Mariner Books
Rok vydání 2002

Na počátku šedesátých let 20. století se v mnoha zemích začaly projevovat vážné problémy se stavem životního prostředí. Významným příspěvkem do počínající debaty o životním prostředí byla kniha Rachel Carson Mlčící jaro z roku 1962, která je považována za jeden z impulzů ke vzniku hnutí za ochranu životního prostředí. Bezprostředním podnětem pro tuto knihu byl prý dopis od autorčiny známé, který popisoval zkázu v ptačí rezervaci v důsledku postřiků pesticidy.

Rachel Carson v této knize na základě podkladů, které shromáždila ve spolupráci s americkými biology, entomology, toxikology a dalšími vědci, upozorňuje na rizika syntetických chemikálií jako jsou DDT, toxafen, dieldrin, heptachor a další. Kniha připoutala v USA i dalších zemích zájem veřejnosti k problémům ničení životního prostředí a symbolicky odstartovala proces za jeho záchranu. Vzniklo mnoho institucí specializovaných na problematiku životního prostředí, např. U.S. Environmental Protection Agency (EPA). V roce 2001 byla ve Stockholmu podepsána úmluva připravená Programem OSN o eliminaci dvanácti nejvýznamnějších persistentních organických látek - včetně pesticidů, na jejichž rizika spisovatelka upozornila.

Autor: Ing. arch. Dalibor Hlaváček