green lab

Green Architecture (The Art of Architecture in the Age of Ecology)

GREEN ARCHITECTURE (The Art of Architecture in the Age of Ecology)


Autor James Wines
Jazyk angličtina
ISBN 978-3822863039
Nakladatel Taschen
Rok vydání 2000

Historie a budoucnost ekologické architektury předkládá 70 aktuálních příkladů staveb přátelských k životnímu prostředí. Kapitoly obsahují mimo jiné přehled zelené architektury dvacátého století, příklady ekologických staveb od neolitických dob po současnost a přehled architektů, kteří se zelenou architekturou zabývají.