green lab

Detail: Energy Efficiency Upgrades

ENERGY EFFICIENCY UPGRADES - PRINCIPLES, DETAILS, EXAMPLES


Autor Clemens Richarz, Christina Schulz, Friedemann Zeitler
Jazyk angličtina
ISBN 3764381213
Nakladatel Birkhäuser Basel
Rok vydání 2007

Praktická příručka z edice Detail Practice se zabývá konkrétními doporučeními, které se týkají renovací staveb zaměřených na zlepšeních energetických vlastností budov. Kniha nejprve představuje obecné principy, které následně dokumentuje na sedmi realizovaných případech, včetně výkresů detailů.