green lab

Kolektiv autorů: Dřevostavby

DŘEVOSTAVBY


Autor kolektiv autorů
Jazyk čeština
ISBN 80-86517-39-X
Nakladatel ERA vydavatelství, edice 21. století
Rok vydání 2004

"Dřevostavba je pojem, který se používá v různých významech a který nemá bohužel jasně vymezený obsah. Pro účely knihy jsme pojem dřevostavba vymezili jako stavební dílo, jehož nosnou konstrukci tvoří především dřevěné prvky, případně v kombinaci s prvky na jeho bázi. Kniha pojednává o systémech dřevostaveb používaných u nás a vyvrací některé mýty, které se tradují o stavbách z těchto materiálů (např. odolnost vůči ohni, akustika, tepelněizolační vlastnosti, životnost dřevostaveb). Kniha je doplněna o realizace našich předních architektů a jejich staveb ze dřeva." zdroj: ERA vydavatelství

"Na přelomu tisíciletí si je každý člověk vědom toho, že naše planeta při trvajícím využívání moc dlouho nevydrží. Architekti a další profese mají za úkol eliminovat zhoubný vývoj v chování civilizace a zaručit vytoužený "udržitelný rozvoj". Není však rigidnějšího prostředí než česká architektura a stavebnictví. Nízkoenergetický dům je stále exotem, vyjeté koleje jen zřídka někdo opouští. Ekologie má sice každý plnou pusu, ale skutek utek.
Nakladatelství Era se mimo jiné zajímá o alternativní, ekologicky šetrné proudy v archi- tektuře. Kniha Dřevostavby je prvním zásadním dokladem snažení Ery. Jen málokterá jiná stavba je k přírodě šetrnější než dům vystavěný ze dřeva. Přírodní zdravá surovina je člověku bližší než moderní silikáty, které jsou - jak autor předmluvy trefně poznamenává - označovány veřejností za klasické, což ve srovnání s historií staveb ze dřeva vyznívá paradoxně.
Kniha není návodem pro samouky, jak si postavit dřevěný dům. Je seriózní sondou do současného stavění ze dřeva. Obecný úvod poodhaluje základní technologické typy dřevosta- veb, poukazuje na jejich přednosti a zároveň varuje před nedostatky. Knihu tvořili milovníci dřeva, což se projevuje v občasné přehřátosti k tématu, nicméně zaujetí pro věc je inspirativní.
V knize chybí detaily případně konstrukční postupy dřevostavění. Zato zde naleznete 20 realizací s masivním uplatněním dřeva. Vesměs výborné stavby ukazují, že současná architek- tura nachází ve dřevě výživné pole působnosti. Zejména realizace od New Work, Archteamu nebo Ivana Kroupy stojí kvalitativně hodně vysoko. Takřka se zdá, jakoby dřevo díky svým specifikům katalyzovalo architektonicky zajímavější stavby.
Kniha je vyvedena na kvalitním papíře v pevné vazbě. Kvantum fotografií doplňují plány, v knize naleznete i kontakty na dodavatele dřeva nebo na dřevo orientované stavební firmy."
Zdroj: www.archiweb.cz, Autor: Jan Kratochvíl