green lab

Detail Green

DETAIL GREEN


Autor Christian Schittich, Andreas Gabriel, Frank Kaltenbach
Jazyk angličtina, němčina
Nakladatel Institut für Internationale Architektur Dokumentation GmbH & Co.

Speciální edice časopisu Detail, která vychází v květnu a listopadu. Čtenář zde nalezne 4-5 "sustainable" případových studií, články se zaměřením na trvale udržitelný rozvoj: energetická politika, sociální aspekty, development, výzkum, literatura, odkazy nebo události. Lze předplatit zvlášť nezávisle na ostatních edicích časopisu Detail.