green lab

Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things

CRADLE TO CRADLE (Remaking the Way We Make Things)


Autor Michael Braungart, William McDonough
Jazyk angličtina
ISBN 978-0865475878
Nakladatel North Point Press
Rok vydání 2002

Kniha Williama McDonough, kterou napsal se svým kolegou, německým chemikem Michaelem Braungartem, je manifestem, který volá po transformaci průmyslu skrze ekologicky inteligentní design. Skrz historický exkurz do kořenů průmyslové revoluce, komentáře ohledně vědy, přírody a společnosti a zajímavé příklady inovativních produktů a existujících obchodních strategií dokazují svou myšlenku, že "industrial system that "takes, makes and wastes" can become a creator of goods and services that generate ecological, social and economic value". (Zdroj: www.mcdonough.com)