green lab

1 - 8 - 9 - 16 - 17 - 24

Carson, Rachel: Silent Spring
SILENT SPRING
Rachel Carson
Významným příspěvkem do počínající debaty o životním prostředí v 60. letech 20. století byla tato kniha, která je považována za jeden z impulzů ke vzniku hnutí za ochranu životního prostředí.
detail
Green Architecture (The Art of Architecture in the Age of Ecology)
GREEN ARCHITECTURE (The Art of Architecture in the Age of Ecology)
James Wines
Historie a budoucnost ekologické architektury předkládá 70 aktuálních příkladů staveb přátelských k životnímu prostředí.
detail
Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things
CRADLE TO CRADLE (Remaking the Way We Make Things)
Michael Braungart, William McDonough
Kniha Williama McDonough, kterou napsal se svým kolegou, německým chemikem Michaelem Braungartem, je manifestem, který volá po transformaci průmyslu skrze ekologicky inteligentní design.
detail
Philip Jodidio: Green Architecture
GREEN ARCHITECTURE
Philip Jodidio
V době, kdy se globální oteplování stává zásadním politickým tématem, se problematika trvale udržitelného rozvoje v architektuře dostává do popředí pozornosti.
detail

Detail: Energy Efficiency Upgrades
ENERGY EFFICIENCY UPGRADES - PRINCIPLES, DETAILS, EXAMPLES
Clemens Richarz, Christina Schulz, Friedemann Zeitler
Praktická příručka z edice Detail Practice se zabývá konkrétními doporučeními, které se týkají renovací staveb zaměřených na zlepšeních energetických vlastností budov.
detail
Detail Green
DETAIL GREEN
Christian Schittich, Andreas Gabriel, Frank Kaltenbach
Speciální edice časopisu Detail se zaměřením na trvale udržitelný rozvoj, která vychází dvakrát ročně.
detail
Christian Schittich: Solar Architecture
SOLAR ARCHITECTURE
Christian Schittich
Tato publikace obsahuje vybrané statě, které se zabývají esenciálními tématy jako jsou pasivní a aktivní systémy, vývoj nových izolačních materiálů nebo koncepty celých obytných souborů.
detail
Zelená architektura.cz
ZELENÁ ARCHITEKTURA . CZ
Petr Kratochvíl
Česko-anglický katalog chce ukázat pozitivní příklady současné architektektonické tvorby, které se zodpovědně zabývají ekologicky citlivou, energeticky šetrnou architekturou.
detail


další knihy >