green lab

Stefan Behnisch v Betlémské kapli

Přednáška Stefana Behnische - New Aspects and Innovation in Architecture, se koná 11. října 2010 od 18.30 h. v Betlémské kapli, Betlémské náměstí 269/1, Praha 1 - Staré Město.

Stefan Behnisch. Zdroj: www.behnisch.com


Stefan Behnisch. Zdroj: www.behnisch.com
Stefan Behnisch. Zdroj: www.behnisch.com
Stefan Behnisch. Zdroj: www.behnisch.com
Stefan Behnisch - poster

Architekt Stefan Behnisch (1957) je pokračovatelem tradice architektonické kanceláře, kterou založil jeho otec Gunter Behnisch. Tato stuttgartská kancelář byla mj. hlavním architektem Olympijského areálu v Mnichově a dalších významných staveb v poválečném období v Německu.

Stefan Behnisch získal vzdělání nejen v architektuře, ale i ve filosofii a ekonomii. Po praxi ve Spojených státech se připojil ke Stuttgartské kanceláři a pod jeho vedením se její směřování významně změnilo ke „klimatické a environmentální“ architektuře. Dnes, na začátku 21.století, je Německo jedním z center excelence v rozvoji „udržitelné architektury“ a Stefan Behnisch je jednou ze signifikantních osobností, jež tomuto rozvoji přispěla. Jeho základní postoj charakterizuje výrok: „ochrana našeho životního prostředí je absolutní podmínkou a zároveň příležitostí pro další ekonomický a společenský rozvoj“. Těžištěm jeho architektonické práce je zaměření na otázku energie v širším slova smyslu, která je pro něj klíčem k „post-industriální“ společnosti a tím i architektuře.

Příležitostí se pro něj staly projekty mnoha univerzitních budov, které jsou příkladem „znalostní ekonomie“ a zároveň líhní nových talentů. Zásadním projektem byl komplex Zemědělské university ve Wageningen / NL z konce 90´let, jejíž koncept je založen především na orientaci do vnitřního prostoru atrií. Obdobný přístup je charakteristický i pro další univerzitní centra – TD Center Buněčného a biomolekulárního výzkumu v Torontu, Allston Science Complex v Harvardu i dalších projektech. Pracovní metoda je založena na komplexní spolupráci v designérském týmu, jehož součástí jsou energetičtí inženýři (již tradičně fa. TRANSSOLAR) a další koncepční specialisté.

Behnisch popírá klasický typologický přístup, charakteristický pro 20. století tím, že mluví o návrhu „nehmotných proudů a energií“ a jejich správném dimenzování. Znamená to důsledný návrh vnitřního prostředí - jeho světelné, akustické a klimatické pohody, jež je ve výsledku optimálním prostorem pro rozvoj intelektu. Střídmá architektura Stefana Behnische spotřebovává méně energie než informací a je velmi nehmotná. Vzájemný vztah interiéru a exteriéru, jež architekt nazývá „eko-urbanistickým systémem“, je rafinovaně komponovanou hrou transparence, světla a barev. Uživateli pak poskytuje možnost najít v ní své místo a přitom prožívat i změny počasí v různých ročních obdobích.

Architekt Stefan Behnisch je jedním z účastníků pozvaných Václavem Havlem k letošnímu ročníku FORUM 2010, věnovaného tématu „The World We Want to Live In“. Přednáška organizovaná Fakultou architektury ČVUT dne 11. 10. 2010 v Betlémské kapli bude především věnována jeho práci a navazuje na diskusi ve dvou panelech FORA.

Autor: prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel

související odkazy
Behnisch Architekten