green lab

Michael Braungart: Cradle to cradle criteria for the built environment

Michael Braungart je německý chemik, profesor na Erasmus University v Rotterdamu a na univerzitě v Luneburgu v Německu. Zabývá se produktovým inženýrstvím a kromě několika dalších společností, je spolu s Williamem McDonoughem i zakladatelem „McDonough Braungart Design Chemistry“ se sídlem ve Virginii v USA. Je též spoluzakladatelem Hamburger Umwelt Institutu.

Michael Braungart - poster (autor: Martin Král)


Michael Braungart - poster (autor: Martin Král)
Cradle to Cradle (zdroj: Michael Braungart)
Cradle to Cradle (zdroj: Michael Braungart)

William McDonough a Michael Braungart jsou nejen blízkými spolupracovníky na poli nových technologií a revolučních postupů v navrhování a designu, ale též autory knihy Cradle to Cradle, která je manifestem jejich názorů na udržitelný rozvoj lidstva, jeho technologií, výroby i stavění, manifestem, který volá po transformaci průmyslu skrze ekologicky inteligentní design.

Hlavním cílem filozofie Cradle to Cradle (tedy doslova „od kolébky do kolébky“ jako protiklad běžného „od kolébky do hrobu“, tj. „cradle to grave“) je právě změnit náš přístup k navrhování a výrobě od toho stávajícího, který je jednosměrný, na přírodě vlastní, cyklický. McDonough a Braungart zdaleka nejsou klasickými ekology či environmentalisty, kteří by propagovali ideu omezování a recyklace. Naopak, filozofie cradle to cradle je založená na tom, že růst je správný a je třeba jej podporovat. Argumentují, že v přírodě je růst nejen dobrý, ale i zcela nezbytný. Klíčem je ale ten správný růst, jenž lze vytvořit jedině celkovou a absolutní změnou přístupu k navrhování (budov i výrobků). Namísto vytváření produktů spotřeby, které končí svůj život na skládkách, hlásají „waste equals food“, tedy „odpad rovná se potrava“. Místo regulace, která v zásadě říká „buďme méně špatní“ propagují heslo „buďme dobří“. Tedy změňme (postupně) celý náš přístup k produktům spotřeby i architektuře, a to již od návrhu. Kniha tyto postřehy obou autorů ukazuje skrz historický exkurz do kořenů průmyslové revoluce, komentáře ohledně vědy, přírody, architektury a společnosti a zajímavé příklady inovativních produktů, existujících obchodních strategií i staveb.

Michael Braungart byl pozván k účasti na přednáškovém cyklu EKOLOGIE X ARCHITEKTURA organizovaném Fakultou architektury ČVUT. Přednáška dne 8. 11. 2010 na Fakultě architektury v Praze 6 - Dejvicích, Thákurova 7, místnost D1122 od 18.00 hod, bude věnována tématu Cradle to cradle criteria for the built environment. How buildings can support materials re-pletion instead of de-pletion.

Autor: Martin Čeněk

soubor ke stažení
Michael Braungart - poster