green lab

Haiko Meijer: The social, innovative, sustainable environment in wood

První přednáška cyklu Ekologie vs. Architektura, který pořádá FA ČVUT, se koná v posluchárně D1122, FA / FSV ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, v pondělí 25. 10. 2010 od 18.00 hod. Přednáška je součástí přehlídky nizozemské kultury NethWorks.cz 2010.

Haiko Meijer (zdroj: Onix)


Haiko Meijer (zdroj: Onix)
Haiko Meijer (zdroj: Onix)
Haiko Meijer (zdroj: Onix)
Haiko Meijer (zdroj: Onix)
Haiko Meijer (zdroj: Onix)

Skupina ONIX – kterou v 90´tých letech založili dva mladí nizozemští architekti H. Meijer a A. van de Beld v Groningen - zápasila od začátku své existence se svou polohou v odlehlé provincii. Těžiště současné nizozemské architektury leží totiž především ve velkých městech na severozápadu země, v tzv. Randstadtu.

Přesto již od samého začátku na sebe upoutali pozornost výraznými, byť velmi malými stavbami. Charakteristickým rysem jejich prvních projektů byla inspirace severo-holandskou tradiční typologií velkých stavení, stodol a kostelů. Zároveň i charakteristické použití dřeva jako tradičně užívaného materiálu. Pozoruhodná ovšem byla jejich interpretace těchto staveb – jakási humorná zkratka, neočekávané užití archetypu ve zcela odlišné a překvapující situaci.

Během uplynulých desíti let se práce skupiny ONIX pravidelně objevují jak v nizozemských, tak i evropských publikacích. Skupina projevila sympatie pro situaci ve skandinávských zemích, zvítězila v soutěži v Norsku a dnes tam má i svou filiálku. Přestože skupina ONIX není nejvýraznějším nizozemským představitelem „ekologické architektury“ požádala FA ČVUT o účast v přednáškovém cyklu především proto, že s tímto tématem evidentně žije, ale neinterpretuje ho jen mechanicky. Naopak výtvarná stránka projektů ONIX je velmi svébytná, byť užití materiálů a výběr konstrukcí je pečlivě váženo z ekologických hledisek. Podobně jako hledají tito mladí architekti výtvarné inspirace v lokálním kontextu, stejně smýšlejí i o užití lokálních materiálů v širších souvislostech.
Známý projekt mostu nad dálnicí A7 ve Sneeku, na němž pracoval ONIX společně s architektem H. Achterboschem, je odpovědí na požadavek zadavatele, aby celostátní dálnice dostala „lokální akcent“. Zvláštní obrys mostu připomíná velké střechy statků ve Frieslandu anebo dřevěná žebra užívaná při stavbě původních člunů v severním Holandsku. Obří „spletená“ konstrukce sestává ze dvou příhradových nosníků z dřeva accoya, chemicky upraveného. Profil mostu je dimenzován na dvousměrnou komunikaci a samostatnou cyklistickou stezku. Stojíte-li na mostě, máte pocit sakrálního prostoru a automaticky zvedáte hlavu vzhůru….

soubor ke stažení
Haiko Meijer - poster
související odkazy
Onix
NethWorks 2010