green lab

Cesare Peeren: Superuse

Skupina mladých rotterdamských architektů propaguje pod vedením Cesara Peeren (41) již řadu let aktivně užívání recyklovaných materiálů ve svých stavbách. Výrazně se odlišují od přístupu Michala Reynoldse, amerického architekta, který už po léta staví poněkud kuriózní domy z recyklovaných velmi levných materiálů.

Cesare Peeren - poster (autor: Martin Král)


Cesare Peeren - poster (autor: Martin Král)
2012 Architecten - Villa Welpeloo (zdroj: 2012 Architecten)
2012 Architecten - Villa Welpeloo (zdroj: 2012 Architecten)
2012 Architecten - Villa Welpeloo (zdroj: 2012 Architecten)
2012 Architecten - Wikado playground (zdroj: 2012 Architecten)
2012 Architecten - Wikado playground (zdroj: 2012 Architecten)
2012 Architecten - Wikado playground (zdroj: 2012 Architecten)

Již od začátku své kariéry bojovali se zásadním problémem v tom, že znovu-užívání materiálu odmítaly stavební firmy s odkazem na nemožnost záruk. Od samého začátku tedy pracovali na nové metodice. Vyvinuli pro tuto strategii termín „superuse“ a publikovali pod tímto jménem objevnou knížku. Jejich web site www.superuse.org. se stala místem setkání a výměny názorů mnoha mladých designerů a architektů.

Skupině 2012 se poprvé podařilo v Enschede, ve čtvrti zničené explozí muniční továrny Rombeek, realizovat velký samostatný rodinný dům, který se skládá z více než 60% z recyklovaných materiálů. Většinu užitých materiálů, jako kupř. ocelové části starých textilních stavů (pro nosnou konstrukci) nebo dřevěná prkna z použitých cívek na kabely (pro obklad fasády), získali v bezprostředním okolí stavby a pak je jednoduše upravili pro použití na staveništi. Tím nebylo třeba množství stavebních materiálů nakupovat a ušetřilo se i na energii na jejich dopravu. Objevili pro sebe fakt, že recyklování znamená pracovat otevřenou metodou, nebránit se náhodě a tvořivým improvizacím, které vedou k originálním výsledkům.

Současný problém vidí Cesare Peeren v důsledném uzavírání cyklu: „Importujeme často z velké dálky, lepší by bylo 90% potřebných materiálů užívat z lokální produkce. Obdobně jako je tomu i s naší stravou – vzájemný poměr je naprosto nevyhovující!“ Jak vidno z publikovaných projektů není jejich základní architektonický koncept výrazně tímto užitím recyklovaných materiálů ovlivněn. Architektonický výraz je současný a netrpí romantizováním netradičního přístupu k procesu stavby.

Plánů do budoucna má skupina 2012 celou řadu: chtějí postavit další dětská hřiště s použitím zbytků větrných mlýnů, připravují stavbu kanceláří z recyklovaných okenních rámů a zároveň zkoumají rekonstrukci existujících továrních budov…

Cesare Peeren byl pozván k účasti na přednáškovém cyklu EKOLOGIE vs. ARCHITEKTURA organizovaném Fakultou architektury ČVUT. Přednáška dne 29. 11. 2010 na Fakultě architektury v Praze 6 - Dejvicích, Thákurova 7, místnost C210 od 18.00 hod, bude věnována tématu Superuse. Constructing new architecture by shorcutting material flows.

Autor: prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel

související odkazy
2012 Architecten