green lab

Bill Dunster: The ingredients of a zero carbon - zero waste city

Bill Dunster je výrazným představitelem britské „ekologické“ architektury. Architektonickou kancelář ZEDfactory založil v roce 1999, předtím působil v ateliéru Michael Hopkins and Partners. Cílem práce ZEDfactory (ZED je zkratkou pro anglický termín Zero Energy Development) je dokázat, že lze docílit výrazného snížení uhlíkové stopy za současného zvyšování kvality života.

Beddington Zero Energy Development (zdroj: ZEDfactory)


Beddington Zero Energy Development (zdroj: ZEDfactory)
Jubilee Wharf (foto: Julian Calvery)
Jubilee Wharf (foto: Julian Calvery)
Bill Dunster (zdroj: ZEDfactory)

Problematiku udržitelnosti kancelář neredukuje pouze na stavebně technická opatření, ale bere v úvahu celý životní cyklus budov z pohledu sociálního, ekonomického i vlivu na životní prostředí. Práce Billa Dunstera jsou pravidelně oceňovány, za projekt BedZED obdržel cenu RIBA Sustainability Award a byl nominován na Stirling Prize. V roce 2008 vyhrála ZEDfactory mezinárodní soutěž na výstavní pavilon „Urban Best Practice Demonstration Area“ na Expo v Shanghai, který je, jak jinak, uhlíkově neutrální.

Jedním z největších projektů ZEDfactory je BedZED (Beddington Zero Energy Development). Jedná se o první „uhlíkově neutrální“ obytný soubor ve Velké Británii, který se nachází na místě bývalé čističky odpadních vod v rušné části londýnského předměstí Sutton. Smyslem BedZED bylo ukázat, že u velkých obytných souborů lze docílit vysoký stupeň udržitelnosti, která může být praktická a cenově efektivní. Cílem bylo snížit vliv na životní prostředí ve všech aspektech lidské činnosti - bydlení (výstavba, energie, jídlo, sociální aspekty), práce, doprava... Filozofie urbanistického konceptu vychází z potřeby dosažení vysoké hustoty zástavby, která umožňuje vznik souvislé komunity a nabízí kritické množství pro účely různých služeb, např. hromadné dopravy, ale na druhou stranu umožňuje pracování s objemem budov ve smyslu pasivních solárních zisků a oslunění. Součástí konceptu je maximální pasivní využití solární energie, osazení fotovoltaických panelů, nadstandardní tepelná izolace, kogenerační jednotka pro výrobu tepla a elektřiny z biomasy nebo systémy na úsporu pitné vody. V projektu jsou přednostně použity materiály s nízkou svázanou primární energií (PEI) včetně materiálů přírodních nebo recyklovaných, u všech použitých materiálů je brán ohled na jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředí. Rekuperační „větrné komíny“, obnovují cca 70% tepla z odpadního vzduchu a zároveň slouží jako charekteristický architektonický prvek celého souboru.

Architekt Bill Dunster byl pozván k účasti na přednáškovém cyklu EKOLOGIE X ARCHITEKTURA organizovaném Fakultou architektury ČVUT. Přednáška dne 1. 11. 2010 na Fakultě architektury v Praze 6 - Dejvicích, Thákurova 7, místnost C210 od 17.30 hod, bude věnována tématu The ingredients of a zero carbon - zero waste city - Evolving a ZEDquarter with examples from the ZEDfactory.

Autor: Dalibor Hlaváček

soubor ke stažení
Bill Dunster - poster
související odkazy
ZEDfactory
související projekty
SOLARCITY LINZ