green lab

1 - 5 - 6 - 10 - 11 - 15 - 16 - 20 - 21 - 25

Mur Vegetal - Patrick Blanc


Laie CaixaForum, Madrid (autor: Carles Escrig i Royo) klikni+

Vertikální zahrady – standardní ekosystémy, které nepotřebují pro svou existenci půdu – to je dnes stále více skloňované slovní spojení jak u architektů tak u developerů zejména ve Francii, Německu a Itálii. Realizace rostlinných stěn se začaly objevovat ve Francii přibližně před patnácti lety a jsou spojené se jménem botanika Patricka Blanca, který začal uplatňovat princip rostlinami porostlých fasád na základě vlastního patentu. pokračování

Plovoucí ostrovy jezera Titicaca


Titicaca (autor: Jan Jaroš) klikni+

Jezero Titicaca se nachází na andské náhorní plošině Altiplano na hranici Peru a Bolívie. Je to největší jezero v Jižní Americe, největší vysokohorské jezero a zároveň nejvýše položené splavné jezero na světě. Do jezera přitéká více než 25 řek. Jméno Titicaca v jazyce indiánského kmene Aymarů odkazuje na dvě slova: titi znamená puma a kak znamená skála. Na jezeře je několik ostrovů a také jedna zvláštnost: umělé plovoucí rákosové ostrovy nazývané Uros, na kterých i v dnešní době žijí lidé podobným způsobem života jako žili po dlouhá staletí jejich předchůdci. pokračování

Životní styl bez automobilu


When youy ride alone, you ride with Hitler, propagandistický plakát z II. světové války (autor: Weimer Pursell, zdroj: www.archives.gov) klikni+

V současné době je jedním z často diskutovaných problémů spojených s životním prostředím neustálý nárůst požadavků na objem dopravy. Je to otázka týkající se především velkých měst a metropolí vyspělých zemí, kde se pro stále širší vrstvy obyvatel stává individuální doprava přístupnou a městské hromadné dopravě se nedostává inovací, které by si zasloužila. pokračování

Zelená doprava


Volvo plug-in hybrid (zdroj: www.greencarsite.co.uk) klikni+

Současný světový trh na poli dopravy začíná čím dál větší váhu klást na ekologičnost dopravy. Vzniká mnoho způsobů pohánění dopravních prostředků, ať už jde „pouze“ o výměnu benzínu a nafty za pohonné hmoty vyráběné z obnovitelných zdrojů, nebo o radikálnější kroky, kterým je zejména využívání čisté elektrické energie. pokračování

Edouard Francois


Edouard Francois (zdroj: edouardfrancois.com) klikni+

Pokud byste chtěli sestavit Top 5 architektů zaměřených na zeleň ve stavbách a v urbanismu, francouzský tvůrce Edouard François by vám neměl za žádných okolností uniknout. Edouard Francois představuje v architektuře současný trend, který usiluje o začlenění staveb do životního prostředí a zdůrazňuje udržitelný rozvoj. Žije v Paříži, ale jeho činnost má celoevropský rozměr. pokračování

< předchozí články | další články >