green lab

1 - 5 - 6 - 10 - 11 - 15 - 16 - 20 - 21 - 25

HOME FOR LIFE


Home for life (zdroj: www.velux.cz) klikni+

Dům plný denního světla a čerstvého vzduchu. Stavba, která vlastními silami vytváří příjemné a zdravé vnitřní klima a zároveň dokáže být šetrná a ohleduplná vůči životnímu prostředí. Dům, který vlastními zdroji pokryje náklady vynaložené na materiály a stavbu vůbec – Home for life. pokračování

Ekologie vs. Architektura | Haiko Meijer : „Tohle je les, ve kterém jsem vyrostl“


Přednáška Haiko Meijer (foto: Viktor Chlad) klikni+

„Tohle je les, ve kterém jsem vyrostl“ představil Haiko Meijer první slide večera a svůj hlavní zdroj inspirace. Les vnímá v nekonečných vrstvách jako stavbu v krajině, kde vykácené paseky jsou místnostmi a kde nakonec ani není třeba stavět, protože les sám nabízí místa, kde se schovat. Cyklus Ekologie versus Architektura zahájil přednáškou jednoho ze zakladatelů holandské architektonické kanceláře Onix. Elegantně znějící kombinace písmen připomíná okrasný kámen onyx - temný a zároveň průsvitný. Stavbám z dílny Onix však dominuje jiný tradiční materiál – dřevo. pokračování

Cesare Peeren: Superuse


Cesare Peeren - poster (autor: Martin Král) klikni+

Skupina mladých rotterdamských architektů propaguje pod vedením Cesara Peeren (41) již řadu let aktivně užívání recyklovaných materiálů ve svých stavbách. Výrazně se odlišují od přístupu Michala Reynoldse, amerického architekta, který už po léta staví poněkud kuriózní domy z recyklovaných velmi levných materiálů. pokračování

Michael Braungart: Cradle to cradle criteria for the built environment


Michael Braungart - poster (autor: Martin Král) klikni+

Michael Braungart je německý chemik, profesor na Erasmus University v Rotterdamu a na univerzitě v Luneburgu v Německu. Zabývá se produktovým inženýrstvím a kromě několika dalších společností, je spolu s Williamem McDonoughem i zakladatelem „McDonough Braungart Design Chemistry“ se sídlem ve Virginii v USA. Je též spoluzakladatelem Hamburger Umwelt Institutu. pokračování

Bill Dunster: The ingredients of a zero carbon - zero waste city


Beddington Zero Energy Development (zdroj: ZEDfactory) klikni+

Bill Dunster je výrazným představitelem britské „ekologické“ architektury. Architektonickou kancelář ZEDfactory založil v roce 1999, předtím působil v ateliéru Michael Hopkins and Partners. Cílem práce ZEDfactory (ZED je zkratkou pro anglický termín Zero Energy Development) je dokázat, že lze docílit výrazného snížení uhlíkové stopy za současného zvyšování kvality života. pokračování

Haiko Meijer: The social, innovative, sustainable environment in wood


Haiko Meijer (zdroj: Onix) klikni+

První přednáška cyklu Ekologie vs. Architektura, který pořádá FA ČVUT, se koná v posluchárně D1122, FA / FSV ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, v pondělí 25. 10. 2010 od 18.00 hod. Přednáška je součástí přehlídky nizozemské kultury NethWorks.cz 2010. pokračování

Stefan Behnisch v Betlémské kapli


Stefan Behnisch. Zdroj: www.behnisch.com klikni+

Přednáška Stefana Behnische - New Aspects and Innovation in Architecture, se koná 11. října 2010 od 18.30 h. v Betlémské kapli, Betlémské náměstí 269/1, Praha 1 - Staré Město. pokračování

Zažít město jinak 2010


Zazit mesto klikni+

V sobotu 25.9.2010 pořádá iniciativa auto*mat velkou cyklojízdu a pouliční slavnost v ulicích Vinohrad. Akce bude probíhat na náměstí Míru a v přilehlých ulicích od 12.00 do 22.00 hod.
pokračování

Architecture week bude v roce 2010 zelený


Mur vegetal, Avignon (zdroj: www.wikipedia.com) klikni+

Čtvrtý ročník mezinárodního festivalu moderní a současné architektury proběhne v Praze ve dnech od 4. do 17. října 2010 a bude ve znamení zelené architektury a urbanismu. pokračování

Solar Decathlon Europe 2010


Fablab House (zdroj: www.sdeurope.org) klikni+

Poprvé v Evropě, evropská verze studentské soutěže organizované každé dva roky ve Washingtonu, proběhne v červnu 2010 v Madridu. Stavby 19 univerzitních týmů budou vystaveny v centru Madridu ve Villa Solar, speciálně upraveném nábřeží řeky Manzanares. pokračování

Městské zásahy - autorské prezentace v DOX


Městské zásahy (zdroj: www.doxprague.org) klikni+

V červnu proběhne v Centru současného umění DOX série živých vystoupení autorů Městských zásahů. Projektu se zúčastnilo šedesát týmů z Česka a Slovenska, každý z nich bude moci představit své návrhy a záměry, které vedly k vybrání specifického místa, tématu a jeho zpracování. pokračování

AIA Top Ten Green Projects 2010


Twelve West (zdroj AIA, photo credit: Tim Hursley) klikni+

Každý rok vyhlašuje Americký institut architektů AIA (American Institute of Architects) 10 nejlepších zelených projektů. pokračování

Bo01 – The city of tomorrow, Malmö SE


Bo01, Malmo (Photo: wa.pean/Flickr) klikni+

Slovo „bo“ znamená ve švédštině hnízdo nebo bydlení. Projekt Bo01 byl představen v roce 2001, v době kdy Švédsko předsedalo Evropské unii. Nejedná se o experimentální sídliště, spíše o výstavu moderního bydlení a přehlídku trvale udržitelné architektury. pokračování

Dokument Architekt odpadu


Architekt odpadu (zdroj: www.aerofilms.cz) klikni+

Američana Michaela Reynoldse lze bez nadsázky a také bez urážky nazvat nejvýznamnějším světovým architektem odpadu. Přes tři desítky let s úspěchem staví velmi levné domy, které disponují vlastním zdrojem energie, vody i tepla. K jejich stavbě využívá staré pneumatiky, plechovky od piva a skleněné láhve. pokračování

Sustainable Sydney 2030


Move 1: A revitalised City Centre at the heart of Global Sydney (zdroj: www.cityofsydney.nsw.gov.au) klikni+

Projekt "Sustainable Sydney 2030“ je vize udržitelného rozvoje města na příštích 20 let a dál. Udržitelný rozvoj není jen o fyzickém prostředí, ale i o ekonomii, společnosti a také kultuře. Jde o oslovení každého jedince žijícího ve městě aby se dosáhlo lepších výsledků pro příští generace.
pokračování

Mur Vegetal - Patrick Blanc


Laie CaixaForum, Madrid (autor: Carles Escrig i Royo) klikni+

Vertikální zahrady – standardní ekosystémy, které nepotřebují pro svou existenci půdu – to je dnes stále více skloňované slovní spojení jak u architektů tak u developerů zejména ve Francii, Německu a Itálii. Realizace rostlinných stěn se začaly objevovat ve Francii přibližně před patnácti lety a jsou spojené se jménem botanika Patricka Blanca, který začal uplatňovat princip rostlinami porostlých fasád na základě vlastního patentu. pokračování

Plovoucí ostrovy jezera Titicaca


Titicaca (autor: Jan Jaroš) klikni+

Jezero Titicaca se nachází na andské náhorní plošině Altiplano na hranici Peru a Bolívie. Je to největší jezero v Jižní Americe, největší vysokohorské jezero a zároveň nejvýše položené splavné jezero na světě. Do jezera přitéká více než 25 řek. Jméno Titicaca v jazyce indiánského kmene Aymarů odkazuje na dvě slova: titi znamená puma a kak znamená skála. Na jezeře je několik ostrovů a také jedna zvláštnost: umělé plovoucí rákosové ostrovy nazývané Uros, na kterých i v dnešní době žijí lidé podobným způsobem života jako žili po dlouhá staletí jejich předchůdci. pokračování

Životní styl bez automobilu


When youy ride alone, you ride with Hitler, propagandistický plakát z II. světové války (autor: Weimer Pursell, zdroj: www.archives.gov) klikni+

V současné době je jedním z často diskutovaných problémů spojených s životním prostředím neustálý nárůst požadavků na objem dopravy. Je to otázka týkající se především velkých měst a metropolí vyspělých zemí, kde se pro stále širší vrstvy obyvatel stává individuální doprava přístupnou a městské hromadné dopravě se nedostává inovací, které by si zasloužila. pokračování

Zelená doprava


Volvo plug-in hybrid (zdroj: www.greencarsite.co.uk) klikni+

Současný světový trh na poli dopravy začíná čím dál větší váhu klást na ekologičnost dopravy. Vzniká mnoho způsobů pohánění dopravních prostředků, ať už jde „pouze“ o výměnu benzínu a nafty za pohonné hmoty vyráběné z obnovitelných zdrojů, nebo o radikálnější kroky, kterým je zejména využívání čisté elektrické energie. pokračování

Edouard Francois


Edouard Francois (zdroj: edouardfrancois.com) klikni+

Pokud byste chtěli sestavit Top 5 architektů zaměřených na zeleň ve stavbách a v urbanismu, francouzský tvůrce Edouard François by vám neměl za žádných okolností uniknout. Edouard Francois představuje v architektuře současný trend, který usiluje o začlenění staveb do životního prostředí a zdůrazňuje udržitelný rozvoj. Žije v Paříži, ale jeho činnost má celoevropský rozměr. pokračování

Technologická optimalizace nízkoenergetických staveb


NED Třešeň (zdroj: www.nedpasiv.cz) klikni+

Při práci na návrzích budov, od nichž jsou očekávány parametry nízkoenergetického či pasivního domu řešíme opakovaně podobné otázky a hledáme na ně odpovědi, optimální jak z hlediska technického tak i pohledu ekonomického. pokračování

Soutěž Dřevěný dům 2010


Dřevěný dům 2008 - vítězný návrh (zdroj: www.drevenydum.org) klikni+

Byla vyhlášen třetí ročník architektonické soutěže Dřevěný dům 2010. Cílem soutěže je vybrat nejlepší realizace a návrhy dřevěných domů z hlediska architektonického, ekologického, úspor energií a dalších kritérií. Bydlení ve dřevě se stává celosvětovým trendem, protože vychází vstříc nárokům na moderní bydlení a zároveň požadavkům na úsporné využívání přírodních obnovitelných zdrojů. pokračování

další články >